Business Coaching

Business Coaching fokuserer specielt på, hvordan du udvikler og skaber netop dén virksomhed, dét arbejdsliv eller dét virke, som giver størst udbytte, mening og værdi – i dín tilværelse.business-coaching-klippekort

Business Coaching fokuserer specielt på dit professionelle virke, dvs. udvikling af din rolle som virksomhedsejer, chef, leder, kollega eller samarbejdspartner.

Det individuelle forløb aftaler vi i fællesskab; en enkelt gang, eller et længerevarende forløb
– stor forandring på kort tid – eller mindre forandringer over længere tid.

Står du måske ovenikøbet på et sted i dit liv, hvor du har usædvanlige og utraditionelle valg bag dig – privat eller professionelt – eller du har usædvanlige og utraditionelle valg foran dig – så vil du opleve Dann Sommer som den helt rette !

Endvidere kan du frit vælge netop dét respons-niveau som matcher specifikt til dit behov og dit formål. 

Afregning foregår efter aftale enten via månedlig betaling af ´ad-hoc´ tidsforbrug eller via forudbetalte ´klippekort´.

Hvad får jeg ? :

Du får :

Moderne coaching og sparring er blevet en vigtig og naturlig del af den moderne virksomhedsejers og leders værktøjs-kasse, både mhp. at skabe  :

 • Sunde og stærke virksomheder
 • Sunde og stærke medarbejdere
 • Attraktive og konkurrencedygtige produkter

Du får professionél og kompetent coaching og sparring, specielt med fokus på, hvordan du udvikler og skaber netop dén virksomhed, dét arbejdsliv eller dét virke, som giver størst udbytte, mening og værdi – i dín tilværelse.

I Business Coaching bliver der anvendt et udvalg af de mest effektive værktøjer og metoder fra :

 • Coaching
 • NLP
 • Avanceret motivations-psykologi
 • Moderne psykologiske værktøjer
 • Moderne ledelses-værktøjer
 • Avanceret salgs-psykologi
 • Hypnotisk kommunikation
 • Appreciative enquiry
 • Mindfullness

Coaching og sparring med din Business Coach fra HyperSynectics foregår via :

 • Møder
 • Telefon
 • E-mail
 • Chat
 • Skype

Med Business Coaching kan du også gøre brug af vores special-aftaler med :

 • ´Lej en HR-chef´
 • ´Lej en firma-coach´
Beskrivelse :

Business Coaching er relevant for dig, der er :

 • Virksomhedsejer
 • Virksomhedsleder
 • Direktør
 • Leder
 • Selv-ejer
 • Selvstændig

Blandt hyppige og kendte temaer, der er velegnede til Business Coaching, finder du bl.a. :

 • Det personlige lederskab
 • Ledelse og medarbejdere
 • Tiltræk de rigtige medarbejdere
 • Sådan skaber du sunde og selvstyrende teams
 • Inspiration til medarbejderudviklings-samtaler
 • Den svære medarbejder-samtale
 • Kommunikation og forhandling
 • Præsentationer og personlig fremtræden
 • Sådan fremtræder du med karisma
 • Projektledelse og samarbejdspartnere
 • Autencitet og professionelle værdier
 • Motivation og gode mål
 • Motivation og udfordrende mål
 • Motivation og udfordringer
 • Mentaltræning og udfordrende mål
 • Præstationer og resultater på højt niveau
 • Kriser og konstruktiv håndtering af disse
 • Skab bedre balance i et travlt arbejdsliv
 • Stress og personligt overskud
 • Forebyg og håndter stress i virksomheden
 • Din mentale og fysiske sundhed
 • Hvordan du sikrer fortsat udvikling af virksomheden

Business Coaching omfatter :

 • ´Face-time møder´, dvs. ´fysiske´ møder
 • Mail-support
 • Tlf.support
 • Chat-support
 • Skype-support

Ved betaling via ´ad-hoc´ tidsforbrug fremsendes faktura med samlet tidsforbrug pr. måned, ´bagud´.
Ved køb af ´klippekort´ betales tidsforbrug ´forud´ efter aftale, via faktura.

Tidsregistrering foregår pr. påbegyndt 15 min. og med registrering af specificeret, detaljeret tidsregnskab for den registrerede tid.

1x pr. md. modtager du en samlet tidsrapport og en oversigt med tidsforbruget for den foregående måned.

Dette således du hele tiden både kan følge med i, hvad du har til rest på klippekortet, og således du præcist kan følge med i, hvad timerne på klippekortet bliver anvendt til.

Projekt-status og projekt-rapportering :

 • Du modtager månedlig status og tidsrapport for igangværende opgaver.
 • Ugentlig status og tidsrapport kan udarbejdes efter aftale, og med betaling af et ekstra administrations-gebyr. 
Forudsætninger :

Business Coaching kan valgfrit afholdes på flg. steder :

 • Hos HyperSynectics
 • Hos dig selv *)
 • I din virksomhed *)
 • På et fælles mødested, hotel/konferencecenter mv. *)

*) Ved afholdelse hos dig selv, i din virksomhed eller på fælles mødested, gælder flg. forudsætninger :

 • Business Coaching skal foregå i lokale med fredelige, rolige og uforstyrrede omgivelser
 • Der skal være adgang til strøm-tilslutning og Internet-tilslutning, indenfor en afstand på max. 1½ m.
 • Ved tilslutning via trådløst Internet fremsendes relevante adgangs-informationer senest 1½ døgn, før mødet
 • White-board og/eller flipover i lokalet

Transport/afregning :

 • Indenfor 30 min. kørsel, ab Silkeborg : U.beregning.
 • Over 30 min. kørsel, ab Silkeborg : Iflg. statens km-takst + evt. bro-billet + 50% time-honorar pr. påbegyndt ½ t.

For Business Coaching vælger du endvidere mellem flg. respons-niveauer :

Respons-niveauer :

A. Respons-niveau : ´Standard´ :

 • Mand-fred. : 09:00-17:00
 • Arbejdstid : GMT+1
 • Respons-tid : Max. 36 arbejdstimer
 • Iflg. gældende honorar pr. time

B. Respons-niveau : ´Fast Lane´ :

 • Mand-fred. : 07:00-22:00
 • Lørdag, Søndag : 09:00-17:00
 • Arbejdstid : GMT+1
 • Respons-tid : Max. 12 arbejdstimer
 • Iflg. gældende honorar pr. time + 50%

C. Respons-niveau : ´Express Lane´ :

 • Mand-fred. : 00:00-24:00
 • Lørdag, Søndag : 00:00-24:00
 • Arbejdstid : GMT+1
 • Respons-tid : Max. 3 arbejdstimer
 • Iflg. gældende honorar pr. time + 100%

Vedr. respons-tid : Første besvarelse indenfor den maksimalt valgte tidsramme af henvendelse, forespørgsel eller rapportering af fejl via tlf. eller e-mail.

Bemærk : Såfremt ikke andet er aftalt, vil ´Standard´ service-niveau være gældende.

Business Coaching :

Pris : 1260,- kr/t, excl. moms

 • Pris gældende for ´ad-hoc´-opgaver´ ved afregning pr. faktura. 

Pris : Fra 960,- kr/t., excl. moms

 •  Ved afregning via klippekort

Forudbetalt klippekort – 5 timer :

 • Pris ialt : 5.700,- kr, excl. moms
 • Rabat : 5% – 162,50 kr

Forudbetalt klippekort – 10 timer :

 • Pris ialt : 10.800,- kr, excl. moms
 • Rabat : 10% – 1.200%

Forudbetalt klippekort – 50 timer :

 • Pris ialt : 48.000,- kr, excl. moms
 • Rabat : 20% – 12.00,- kr

Priser er gældende fra 1/1-2021.

Bemærk : Såfremt ikke andet er aftalt, vil ´standard´ respons-niveau være gældende. Jfr. beskrivelse af respons-niveauer under ´Forudsætninger´.

Fast pris :

 • Fast pris kan – efter aftale – aftales på veldefinerede eller afgrænsede opgaver og projekter.