Facebook Annoncering – Basis

Boost din virksomhed, din indtjening og salget af din virksomheds produkter med Facebook-annoncering !

Online markedsføring med Facebook-annoncering er velkendt som en gennem-prøvet metode til – hurtigt og effektivt – at accelerere salget af virksomhedens produkter. 

Med ´Facebook Ads – Basis´ får du en målrettet Facebook annoncerings-kampagne med høj konverterings-rate og med  skræddersyet online-annoncering i høj kvalitet.

Optimal og effektiv konvertering og online markedsføring

Med ´Facebook Ads – Basis´ får du en Facebook annonce-kampagne, der er målrettet netop til dín virksomheds produkter og dín virksomheds målgrupper.

En Facebook annonce-kampagne, der ligeledes er baseret på de nyeste trends og ´best-practice´ indenfor optimal og effektiv konvertering og online markedsføring.

Vi finder en løsning, der matcher netop dine ønsker og indfrier dine forventninger og din virksomheds behov, hvadenten du ønsker en kortvarig, intensiv annoncering, eller en længerevarende annoncering.

´Facebook Ads – Basis´ er specielt for dig, der både ønsker en målrettet Facebook annonce-kampagne med en høj konverteringsrate, og som samtidig også ønsker en attraktiv pris i fht. at komme igang, hurtigt og nemt.

Valg og udvælgelse af relevante søgeord til anvendelse i Facebook annonce-kampagnen foretages bl.a. på baggrund af :

 • Din virksomheds forretningsmodel
 • De mest ønskede søgeord i fht. din virksomheds produkter og målgrupper
 • Dit ambitionsniveau
 • Din budgetramme
 • Dig og din virksomheds succeskriterier

Samt :

 • En præcis profil for dén målgruppe, du ønsker at målrette dine Facebook-annoncer imod

Vælg frit imellem 3 forskellige annonce-oplæg for din Facebook-annonce, før du bestemmer dig.

Facebook-annoncerne er fuldt mobilvenlige (responsive) og fungerer både på smartphones, tablets og store skærme.

I. Behovsafdækning & planlægning :

Før din Facebook-kampagne sættes igang, gennemfører vi i fællesskab en grundig behovsafdækning.

En behovsafdækning, som bla. omfatter flg. for din Facebook Ads-kampagne  :

 • Dialog vedr. mål, formål, krav, behov, ønsker
 • ´H-modellen´ – Læs om : ´H-Modellen´ – Her …
 • Evt. din virksomheds forretningsmodél
 • Evt. personas for virksomhedens produkter
 • Fastlæggelse af succeskriterier for Facebook Ads-annonceringen

– Samt en fælles dialog om :

 • Budgetramme for Facebook-annonceringen
 • Afgrænsning af primære målgrupper/primære produkter
 • Afgrænsning og præcisering i fht. ønsket geografisk dækning og geografisk målområde

– Og :

 • De mest ønskede søgeord og søgeords-kombinationer
 • Ikke-relevante søgeord og søgeords-kombinationer
 • Konkurrenter/kolleger du ønsker at bliver fundet sammen med
 • Forventnings-afstemning omkring det ønskede ambitions-niveau

For at vi kan levere det bedst mulige resultat, så modtager du også et ´pre-check spørgeskema´, hvor du bl.a svarer på spørgsmål omkring :

 • Din virksomhed
 • Dit ambitionsniveau
 • Dine mest ønskede søgeord
 • Din virksomheds primære målgruppe
 • Din virksomheds primære produkter
 • Din virksomheds kolleger/konkurrenter
 • Din ønskede/forventede budgetramme
 • Dig og din virksomheds succeskriterier

Såfremt det måtte være af relevans eller værdi, så gennemgår vi i fællesskab indholdet af dette ´pre-check spørge-skema´.

II. Opsætning af Facebook-annoncer og -kampagner :

Når behovsafdækningen er på plads, så er vi klar til næste skridt, nemlig :

 • Opsætning af Facebook-annoncer og -kampagner

III. Opfølgning, tracking & optimering :

Når Facebook-kampagnen er sat igang, tager vi hånd om flg. i fht. dit ønskede ambitionsniveau :

Opfølgning & optimering :

 • Opfølgning og optimering for valg og anvendelse af søgeord
 • Opfølgning og optimering for valg af segmenterede målgrupper
 • Opfølgning og optimering for annonce-tekster og evt. valg af billeder
 • Indhold og omfang af opfølgning og optimering – efter aftale

Tracking :

 • Tracking for landings-sider/hjemmeside
 • Tracking for Facebook-kampagne
 • Indhold og omfang af tracking – efter aftale

Rapportering :

 • Ugentlig, månedlig eller kvartalsvis
 • Indhold og omfang af rapportering – efter aftale

1. Forudsætninger   |  Leverance – I :

 • Søgeords-analyse udarbejdes for 1 produkt-kategori af virksomhedens produkter/ produkt-kategorier
 • Søgeords-analyse udarbejdes for 1 målgruppe blandt virksomhedens målgrupper
 • Søgeords-analyse udarbejdes på baggrund af op til 3 basis-søgeord udvalgt på grundlag af dialog og samarbejde med kunden
 • Grundlæggende dialog-møde : 1½ t.
 • Søgeords-analyse baseres på :
  – Mest ønskede søgeord modtaget fra kunden

  – Brainstorming med etablering af bruttoliste af søgeord
  – Reduktion af bruttoliste til nettoliste med de mest relevante søgeord

  – ´Google Search auto-complete´ funktion
  – ´Google Related Search´ funktion
  Samt :
  – ´Facebook Insights´
  – ´Audience Insights´ fra Facebook
  – ´Suggested Keywords´ fra Facebook

2. Forudsætninger   |  Leverance – II :

 • 1 Facebook søgeords-kampagne
 • Op til 3 Facebook annonce-grupper
 • Op til 3 målrettede Facebook tekst-annoncer
 • Udarbejdelse af op til 3 forskellige annonce-oplæg for Facebook Ads tekst-annoncer.
 • Facebook-annoncer er tilpasset og målrettet til visning på store skærme såvel som på smartphones og tablets.
 • Udformning af tekst til Facebook-annoncer er baseret på ´best-practice´ og tidens trend 
 • 1 korrektur-runde vedr. korrektur på valgt annonce-oplæg
 • Indsættelse af Facebook tracking-kode (´Facebook Pixel´) på kundens hjemmeside

3. Forudsætninger  |  Kunden :

 • Vi modtager fra dig, som kunde, besvarelse af spørgsmål og indhold i ´pre-check spørge-skema´. Fordi, besvarelsen af dette skema udgør grundlaget for den efterfølgende opsætning af virksomhedens Facebook Ads-annoncer og -kampagner.
 • Beskrivelse af virksomhedens primære produkter forefindes
 • Beskrivelse af virksomhedens primære målgrupper forefindes
 • Søgeords-analyse udarbejdes på baggrund af op til 3 basis-søgeord leveret af kunden
 • Kunden har en eksisterende konto på Facebook Ads
 • Kunden afholder selv betaling for udgifter på Facebook Ad-kontoen

4. Mulige tilkøb – I : 

 • Walk-through og hjælp til besvarelse af ´pre-check spørge-skema´ – 1½ t.
 • Udvidet dialog-møde – I :
 • – Afgrænsning og beskrivelse af virksomhedens primære produkter/produkt-kategorier *)
 • – Afgrænsning og beskrivelse af virksomhedens primære målgrupper *)
 • Udvidet dialog-møde – II :
 •    – Afgrænsning og beskrivelse af ekstra målgrupper
 •    – Afgrænsning og beskrivelse af ekstra produkter/produkt-kategorier
 • Udvidet dialog-møde – III :
 •    – Beskrivelse af personas
 • Udvidet dialog-møde – IV :
 •    – Udvidet dialog-møde vedr. valg af relevante søgeord
 • Udvidet søgeords-analyse :
  – Konkurrent-analyse
  – Udførelse af brugertest med op til 5 brugere

*) Såfremt disse ikke forefindes ved start på opgaven

5. Mulige tilkøb – II :

 • Oprettelse af bruger-konto på Facebook Ads
 • Fakturering af kundens betalinger på Facebook Ads
 • Oprettelse af ekstra annonce-grupper
 • Ekstra korrektur-runder for annonce-oplæg
 • Oprettelse af ekstra, målrettede Facebook-annoncer
 • Udformning af tekst og udvælgelse af foto og indhold til Facebook billed-annoncer 
 • Fremskaffelse og udvælgelse af fotos til anvendelse i Facebook billed-annoncer 
 • Ugentlig, månedlig og/eller kvartalsvis rapport med status for Facebook-annoncering

Andre forudsætninger :

 • Dialog-møder afholdes pr. Skype, telefon eller som fysisk møde.

Transport/afregning – møde :

 • Indenfor 30 min. kørsel, ab Gl.Rye : U.beregning.
 • Over 30 min. kørsel, ab Gl.Rye : Iflg. statens km-takst + evt. bro-billet + 50% time-honorar pr. påbegyndt ½ t.

Facebook Ads – Basis :

– Pris : Fra 3.600,- kr., excl. moms

Valgfri tillægskøb :
– Pris: Fra 1.200,- kr, excl.moms

Ekstra rådgivnings- & support-timer :
– Normal-pris : 1.260,- kr, excl.moms
– Special-pris :
– I fbm. ´Facebook Ads – Basis´ : 950,- kr/t., excl. moms

Priser er gældende pr. 1. januar 2022.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Facebook Ads – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af Facebook Ads-kampagnen sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål, ønsker og krav.
 • Beløbet for ´fra-prisen´ betales ved start på opgaven.
 • Evt. resterende beløb forfalder ved afslutning af opgaven. Dog senest 8 uger efter igangsætning af opgaven.
 • Den angivne pris er eksklusiv evt. transport.