Google Adwords – Basis

Boost din virksomhed, din indtjening og salget af din virksomheds produkter med Google Adwords !

Online markedsføring med Google Adwords er velkendt som en gennemprøvet metode til – hurtigt og effektivt – at accelerere salget af virksomhedens produkter. 

Med ´Google Adwords – Basis´ får du en målrettet Google Adwords annoncerings-kampagne med høj konverterings-rate og med  skræddersyet online-annoncering i høj kvalitet.

 

Optimal og effektiv konvertering og online markedsføring med Google Adwords

Med ´Google Adwords – Basis´ får du en Google AdWords kampagne, der er målrettet netop til dín virksomheds produkter og dín virksomheds målgrupper.

En Google Adwords annoncerings-kampagne, der ligeledes er baseret på de nyeste trends og ´best-practice´ indenfor optimal og effektiv konvertering og online markedsføring.

Vi finder en løsning, der matcher netop dine ønsker og indfrier dine forventninger og din virksomheds behov, hvadenten du ønsker en kortvarig, intensiv annoncering, eller en længerevarende annoncering.

´Google Adwords – Basis´ er specielt for dig, der både ønsker en målrettet Google Adwords-kampagne med en høj konverteringsrate, og som samtidig også ønsker en attraktiv pris i fht. at komme igang, hurtigt og nemt.

Valg og udvælgelse af relevante søgeord til anvendelse i Google Adwords-kampagnen foretages bl.a. på baggrund af :

 • Din virksomheds forretningsmodel
 • De mest ønskede søgeord i fht. din virksomheds produkter og målgrupper
 • Dit ambitionsniveau
 • Din budgetramme
 • Dig og din virksomheds succeskriterier

Vælg frit imellem 3 forskellige annonce-oplæg for din Google-adwords-annonce, før du bestemmer dig.

Google Adwords-annoncerne er fuldt mobilvenlige (responsive) og fungerer både på smartphones, tablets og store skærme.

1. Behovsafdækning & planlægning :

Før din Google Adwords-kampagne sættes igang, gennemfører vi i fællesskab en grundig behovsafdækning.

En behovsafdækning, som bla. omfatter flg. for din Google  Adwords-kampagne  :

 • Dialog vedr. mål, formål, krav, behov, ønsker
 • ´H-modellen´ – Læs om : ´H-Modellen´ – Her …
 • Evt. din virksomheds forretningsmodél
 • Evt. personas for virksomhedens produkter
 • Fastlæggelse af succeskriterier for Google Adwords-annonceringen

– Samt en fælles dialog om :

 • Budgetramme for Google Adwords-annonceringen
 • Afgrænsning af primære målgrupper/primære produkter
 • Afgrænsning og præcisering i fht. ønsket geografisk dækning og geografisk målområde

– Og :

 • De mest ønskede søgeord og søgeords-kombinationer
 • Ikke-relevante søgeord og søgeords-kombinationer
 • Konkurrenter/kolleger du ønsker at bliver fundet sammen med
 • Forventnings-afstemning omkring det ønskede ambitions-niveau

2. Opsætning af Google Adwords-annoncer og -kampagner :

Når behovsafdækningen er på plads, så er vi klar til næste skridt, nemlig :

 • Opsætning af Google Adwords-annoncer og -kampagner

3. Opfølgning, tracking & optimering :

Når Google Adwords-kampagnen er sat igang, tager vi hånd om flg. i fht. dit ønskede ambitionsniveau :

Opfølgning & optimering :

 • Opfølgning og optimering for valg og anvendelse af søgeord
 • Opfølgning og optimering for annonce-tekster og evt. annonce-udvidelser
 • Opfølgning og optimering for landings-side(r)
 • Indhold og omfang af opfølgning og optimering :
     – Ugentlig, månedlig eller kvartalsvis – efter aftale

Tracking :

 • Tracking for landings-sider/hjemmeside
 • Tracking for Google Adwords-kampagne
 • Indhold og omfang af tracking :
     – Ugentlig, månedlig eller kvartalsvis – efter aftale

Rapportering :

 • Opfølgning vedr. KPIs (Key Performance Indicators) – efter aftale
 • Indhold og omfang af rapportering :
     – Ugentlig, månedlig eller kvartalsvis – efter aftale

1. Forudsætninger   |  Leverance – I :

 • Søgeords-analyse udarbejdes for 1 produkt-kategori af virksomhedens produkter/ produkt-kategorier
 • Søgeords-analyse udarbejdes for 1 målgruppe blandt virksomhedens målgrupper
 • Søgeords-analyse udarbejdes på baggrund af op til 3 basis-søgeord udvalgt på grundlag af dialog og samarbejde med kunden
 • Grundlæggende dialog-møde : 1½ t.
 • Søgeords-analyse baseres på :
  – Mest ønskede søgeord modtaget fra kunden
  – ´Google Search auto-complete´ funktion
  – ´Google Related Search´ funktion

2. Forudsætninger   |  Leverance – II :

 • 1 Google Adwords søgeords-kampagne
 • Op til 3 Google Adwords annonce-grupper
 • Op til 3 Google Adwords målrettede annoncer
 • Udarbejdelse af op til 3 forskellige annonce-oplæg.
 • Google Adwords-annoncer er tilpasset og målrettet til visning på store skærme såvel som på smartphones og tablets.
 • Udformning af tekst til Google Adwords annonce er baseret på ´best-practice´ og tidens trend 
 • 1 korrektur-runde vedr. korrektur på valgt annonce-oplæg
 • Google Adwords-annoncer vises i fbm. Google´s søgeresultater (SERPs)
 • Indsættelse af Google Analytics tracking-kode på kundens hjemmeside

3. Forudsætninger  |  Kunden :

 • Beskrivelse af virksomhedens primære produkter forefindes
 • Beskrivelse af virksomhedens primære målgrupper forefindes
 • Søgeords-analyse udarbejdes på baggrund af op til 3 basis-søgeord leveret af kunden
 • Kunden har en eksisterende konto på Google Adwords
 • Kunden udfører selv betaling for afholdte udgifter på Google Adwords-kontoen

4. Mulige tilkøb – A. : 

 • Udvidet dialog-møde – I :
 •    – Afgrænsning og beskrivelse af virksomhedens primære produkter/produkt-kategorier *)
 •    – Afgrænsning og beskrivelse af virksomhedens primære målgrupper *)
 • Udvidet dialog-møde – II :
 •    – Afgrænsning og beskrivelse af ekstra målgrupper
 •    – Afgrænsning og beskrivelse af ekstra produkter/produkt-kategorier
 • Udvidet dialog-møde – III :
 •    – Beskrivelse af personas
 • Udvidet dialog-møde – IV :
 •    – Udvidet dialog-møde vedr. valg af relevante søgeord
 •    – Brainstorming med etablering af bruttoliste af søgeord
     – Reduktion af bruttoliste til nettoliste med de mest relevante søgeord

*) Såfremt disse ikke forefindes ved start på opgaven

5. Mulige tilkøb – B. :

 • Udvidet dialog-møde – V :
 •    – Udarbejdelse af ´Unique Selling Points´ (USPs)
 •    – Udarbejdelse af ´Pain Points´
 •    – Udarbejdelse af ´Emotional Selling Points´ (ESPs)
 • Udvidet dialog-møde – VI :
 •     – Udarbejdelse af ´Most Wanted Responses´ (MWRs) for :
          – Annonce-tekster
          – Landings-sider
 •     – Udarbejdelse af ´Call to Actions´ (CTAs) for :
          – Annonce-tekster
          – Landings-sider
 • Udvidet søgeords-analyse :
 •    – Anvendelse af ´Google Keywords Planner´
     – Konkurrent-analyse
     – Udførelse af brugertest med op til 5 brugere

6. Mulige tilkøb – C. :

 • Oprettelse af bruger-konto på Google Adwords
 • Fakturering af kundens betalinger på Google Adwords
 • Tilføjelse af Google Adwords annonce-udvidelser
 • Oprettelse af ekstra annonce-grupper
 • Ekstra korrektur-runder for annonce-oplæg
 • Oprettelse af ekstra, målrettede Google Adwords-annoncer
 • Oprettelse af Google Adwords-annoncer på websites hos ´Google´s Search Partner Network´
 • Oprettelse af Google Adwords-annoncer på ´Google Display Network´
 • Ugentlig, månedlig og/eller kvartalsvis rapport med status for Google Adwords-annoncering
 • Opsætning og konfiguration af Google Search Console

7. Mulige tilkøb – D. :

8. Andre forudsætninger :

 • Dialog-møder afholdes pr. Skype, telefon eller som fysisk møde.

9. Transport/afregning – møde :

 • Indenfor 30 min. kørsel, ab Silkeborg : U.beregning.
 • Over 30 min. kørsel, ab Silkeborg : Iflg. statens km-takst + evt. bro-billet + 50% time-honorar pr. påbegyndt ½ t.

Google Adwords – Basis :

– Pris : Fra 3.600,- kr., excl. moms

Valgfri tillægskøb :
– Pris: Fra 1.200,- kr, excl.moms

Ekstra rådgivnings- & support-timer :
– Normal-pris : 1.260,- kr, excl.moms
– Special-pris :
– I fbm. ´Google Adwords – Basis´ : 950,- kr/t., excl. moms

Priser er gældende pr. 1. januar 2022.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Google Adwords – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af Google Adwords-kampagnen sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål, ønsker og krav.
 • Beløbet for ´fra-prisen´ betales ved start på opgaven.
 • Evt. resterende beløb forfalder ved afslutning af opgaven. Dog senest efter 8 uger.
 • Den angivne pris er eksklusiv evt. transport.