´Idé til koncept´ – Professionél

´Idé til koncept´ er et intensivt, effektivt og personligt rådgivnings- og sparringsforløb.

´Idé til koncept – Professionél´ er for dig, der har et højt ambitionsniveau omkring at få defineret og beskrevet din virksomheds ydelser og produkter.

Koncepter for virksomhedens produkter udarbejdes og beskrives på grundlag af en grundig analyse af virksomhedens kunder og målgruppe.

I forløbet indgår endvidere et udvalg af praktisk anvendelige værktøjer fra moderne salgs-psykologi mhp. at få udarbejdet salgs-tekster ´der sælger´.

Hvad får jeg ? :

Anvendelsen af færdige ´koncepter´ og ´pakker´ gør det nemmere for din kunder at forstå, hvad din virksomhed sælger og tilbyder.  En ´pakke´ udgør en beskrivelse af et produkt/en ydelse, med et konkret, afgrænset og veldefineret indhold og omfang, og med en fastsat pris for ´pakken´.

Fordelen ved at præsentere din virksomheds produkter og ydelser via ´pakker´ er, at dine kunder hurtigere og nemmere kan nå frem til at tage en beslutning omkring at indgå et køb – af netop dín virksomheds produkter og ydelser.

I løbet af dette rådgivnings- og sparrings-forløb får du :

 • Færdige, veldefinerede koncepter og ´pakker´ for din virksomheds ydelser og produkter
 • Salgs-tekster ´der sælger´ for virksomhedens ydelser og produkter
 • Oplæg til indhold for produkt-tekster
 • Salgs-tekster der både kan anvendes til print og web, dvs. til :
  – Hjemmesider
  – Webshops
  – Tilbuds- og udbudsmateriale
  – Messer og udstillinger
  – Brochurer
  – Produktdemonstrationer
  – Salgsbreve & nyhedsbreve

Og, som en del af det samlede proces-forløb får du endvidere også :

 • Beskrivelse af målsætning for virksomheden og dennes ydelser
 • Afgrænsning, definition og beskrivelse af virksomhedens vigtigste målgrupper
 • Afgrænsning, definition og beskrivelse af virksomhedens vigtigste produkter/ services
 • Afdækning og beskrivelse af virksomhedens vigtigste udfordringer
 • Principper for brug af prissætning og prismodeller, baseret på effektive og moderne virkemidler fra avanceret salgs-psykologi
 • Afdækning og beskrivelse af virksomhedens vigtigste styrker og udfordringer
Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Idé til koncept – Professionél´, dvs. fra den spirende idé er undfanget, indtil de færdige koncepter og beskrivelser er blevet udarbejdet, anvendes bl.a. flg. modeller og værktøjer :

 • ´SMART´-modellen
 • ´H-modellen´
 • ´EFU-modellen´
 • ´Indvendings-kataloget´
 • ´The Freemium Model´
 • Konkurrent- og kollega-analyse (Global)
 • ´The Social Demographics Ladder´
 • ´Unique Selling Propositions´ (USPs)
 • ´Emotional Selling Propositions (ESPs)
 • Valg af prismodeller og prissætning
 • Versionering af samme koncept til forskellige målgrupper
 • ´SWOT-analyse´ – internt/eksternt
 • ´Buyer Personas Profiling´

Mulige tilkøb – modeller og værktøjer :

 • ´Up-selling´, ´Down-selling´, ´Cross-selling´
 • ´The Business Canvas Model´
 • Anvendelse af moderne salgs-psykologi :
  – ´The 20 Most selling words´
  – At vælge den optimale styrke og det optimale niveau for brug af superlativer
  – Hvordan du forøger kundens oplevede værdi af dit produkt

Mulige tilkøb – andet :

 • Beskrivelser for ekstra produkter/services
 • Beskrivelser for ekstra målgrupper
 • Beskrivelser for ekstra lande & sprog.
 • Supplerende tid for personlige møder med rådgivning og sparring
Forudsætninger :

´Idé til koncept´ sparrings- og rådgivnings-forløbet er specielt målrettet til dig, der er :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Indehaver af en webshop
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

´Idé til koncept – Professionél´ er et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Indledende målafklaring i fht. virksomhedens forretningsmodel, 2x 15 min. pr. e-mail
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende rådgivning
 • Personlige møder, 4×1½ t. – med målrettet, intensiv, personlig rådgivning og sparring vedr. konceptualisering af idéer til virksomhedens produkt-portefølje.
 • Ialt 4x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Ialt 7.5 t. ´face-time´
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype
 • Ialt 3.25 t. timer support

*) de udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Forudsætninger :

 • Op til 2 målgrupper
 • Op til 2 ´personas´
 • Op til 3 produkter/ydelser

Omfang af målgrupper og tekster :

 • 1 land (Danmark)
 • 1 sprog (Dansk)

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 1-3 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos HyperSynectics, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter kundens egen aktive deltagelse og medvirken omkring udarbejdelse af koncepter, tekster og produktblade.

 

´Idé til koncept´ – Professionél :

Pris : Fra 5.600,- kr., excl. moms

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Idé til koncept – Professionél´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparrings-forløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.