Kravspecifikation – Basis – Udarbejdelse af kravspecifikation

Kom godt igang med udviklingen af dine web-opgaver/dit nye IT-system.

Få etableret et solidt beskrivelses-grundlag.

Start med en kravspecifikation.

Hvad får jeg ? :

Du får en samlet, indledende beskrivelse af dit nye IT-system, indeholdende en samlet beskrivelse af krav, ønsker, formål, mål og behov for IT-systemet.
En kravspecifikation er en beskrivelse af et IT-system med udgangspunkt i kundens/slutbrugers krav, ønsker, mål og behov.

En beskrivelse som både bliver foretaget på overordnet og på detaljeret niveau. Dvs. en indledende beskrivelse af et IT-system, formuleret med anvendelse af kundens/slutbrugers sprogbrug. Kravspecifikationen udgør en beskrivelse, som er uafhængig af den tekniske løsning og realisering af IT-systemet. Dette til forskel fra en evt. efterfølgende system-beskrivelse, som indeholder en beskrivelse af den tekniske løsning for implementering af IT-systemet.

En kravspecifikation anvendes typisk som et af de allerførste trin ved konstruktion og etablering af IT-systemer som fex. :

 • En større og/eller mere kompliceret hjemmeside
 • En større og/eller mere kompliceret webshop
 • En app til smartphones og tablets
 • Et større og/eller mere komplekst IT-program til special-formål

En kravspecifikation er særdeles velegnet som grundlag for … :

 • Indhentning af kvalificerede og specificerede tilbud fra leverandører
 • Etablering af et solidt og præcist arbejdsgrundlag for systemudviklere og programmører.
 • Etablering af et kvalificeret grundlag for udarbejdelse af en efterfølgnede, fuldt specificeret, detaljeret ´systembeskrivelse´.
 • En systembeskrivelse anvendes oftest i fbm. større og/eller mere komplekse IT-systemer.
 • En systembeskrivelse udgør en detaljeret, og fuldt specificeret beskrivelse af et IT-system, beskrevet i tekniske termer.
 • En systembeskrivelse udgør et samlet og komplet grundlag for overdragelse af en programmerings-opgave til systemudviklere og programmører.
Beskrivelse :

Udarbejdelse af kravspecifikationen omfatter flg. :

 • Afholdelse af dialog-møder mhp. fastlæggelse af overordnede krav og ønsker
 • Afholdelse af dialog-møder mhp. fastlæggelse af detaljerede krav, ønsker og behov
 • Udarbejdelse af kravspecifikation på grundlag af standard-skabelon for indhold og omfang
 • Overordnet beskrivelse af model for systemets brugersnitflader og funktions-miljø
 • Beskrivelse af krav, ønsker, formål, mål og behov for IT-systemet med anvendelse af kundens/slutbrugers sprogbrug
 • Beskrivelse af succes-kriterier i fbm. udvikling af IT-systemet
 • Beskrivelse af bruger-snitflader
 • Beskrivelse af bruger-snitflade for slutbruger
 • Evt. beskrivelse af bruger-snitflader for system-administrator
 • Evt. beskrivelse af bruger-snitflader for ekstern tilgang til systemet
 • Beskrivelse af brugersnitflader via foreløbige wireframes/mockups
 • Beskrivelse af hoved-funktioner
 • Detaljeret beskrivelse af del-funktioner
 • Beskrivelse af datamodel
 • Udarbejdelse af oversigt for systemets overordnede datastruktur
 • Udarbejdelse af detail-indhold for systemets data-struktur

Mulige tilkøb :

 • Afholdelse af ekstra dialog-møder
 • Tilpasning af skabelon for indhold og omfang af krav-specifikationen
 • Udvidet sideantal for kravspecifikationen
 • Beskrivelse af ekstra bruger-snitflader
 • Beskrivelse af ekstra hoved-funktioner
 • Beskrivelse af ekstra del-funktioner
 • Beskrivelse af ekstra hoveddata-elementer
 • Gennemførelse af ekstra korrektur-runder
 • Udarbejdelse af systembeskrivelse

 

Forudsætninger :

 • 3 dialog-møder á 1½ t.
 • Anvendelse af standard-skabelon for indhold og omfang
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 25 sider
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 10 bruger-snitflader
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 10 hoved-funktioner
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 30 del-funktioner
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 3 hoveddata-elementer
 • Op til 3 korrektur-runder for kravspecifikationen

Kravspecifikation – Basis – Udarbejdelse af kravspecifikation :

Pris : Fra 5.995,- kr., excl. moms

Valgfri tillægskøb :
– Pris: Fra 1.200,- kr, excl.moms

Priser er gældende pr. 1. januar 2020.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Kravspecifikation – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af opgaven sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål, ønsker og krav.
 • 1/3 af beløbet betales ved start på opgaven.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning af opgaven. Dog senest efter 8 uger.
 • Den angivne pris er eksklusiv evt. transport.