Kravspecifikation – Mini

– Udarbejdelse af kravspecifikation for del-opgaver

– Skab et solidt og professionelt grundlag for at indhente kvalificerede tilbud hos dine leverandører

Eller :

– Få etableret et solidt og professionelt beskrivelses-grundlag for igangsætning og  implementering

– Kom godt igang med udviklingen af del-opgaver

Hvadenten det er til :

 • Din virksomheds hjemmeside

 • Din virksomheds webshop

 • Din virksomheds App

 • Et specialsystem til din virksomhed

 • Udførelse af IT- og web-opgaver i din egen virksomhed

 • Udførelse af IT- og web-opgaver for 3. part

– Start med en kravspecifikation.

 

Hvad får jeg ? :

Med ´Kravspecifikation – Mini´ får du en samlet, indledende beskrivelse af en afgrænset og veldefineret del af din web-opgave eller dit IT-system, indeholdende en samlet beskrivelse af krav, ønsker, formål, mål og behov for netop denne del af web-opgaven/IT-systemet.

En kravspecifikation er en beskrivelse af en web-opgave/et IT-system med udgangspunkt i kundens/slutbrugers krav, ønsker, mål og behov.

En beskrivelse som både bliver foretaget på overordnet og på detaljeret niveau. Dvs. en indledende beskrivelse af en web-opgave/et IT-system, formuleret med anvendelse af kundens/slutbrugers sprogbrug. Kravspecifikationen udgør en beskrivelse, som er uafhængig af den tekniske løsning og realisering af web-opgaven/IT-systemet.

Dette til forskel fra en evt. efterfølgende system-beskrivelse, som indeholder en beskrivelse af den tekniske løsning for implementering af web-opgaven/IT-systemet.

´Kravspecifikation – Mini´ indgår typisk som en del af en større sammenhæng i fbm. med beskrivelsen af én eller flere del-opgaver ved konstruktion og etablering af web-opgaver/IT-systemer som fex. :

 • En del-opgave i fbm. en større og/eller mere kompliceret hjemmeside
 • En del-opgave i fbm. en større og/eller mere kompliceret webshop
 • En del-opgave i fbm. en app til smartphones og tablets
 • Et del-opgave i fbm. et større og/eller mere komplekst IT-program til special-formål

´Kravspecifikation – Mini´ er særdeles velegnet som grundlag for … :

 • Indhentning af kvalificerede og specificerede tilbud fra leverandører
 • Etablering af et solidt og præcist arbejdsgrundlag for systemudviklere og programmører.
 • Etablering af et kvalificeret grundlag for udarbejdelse af en efterfølgende, fuldt specificeret, detaljeret ´systembeskrivelse´.
 • En systembeskrivelse, som oftest anvendes oftest i større og/eller mere komplekse web-opgaver/IT-systemer.
 • En systembeskrivelse, som udgør en detaljeret, og fuldt specificeret beskrivelse af en web-opgave/et IT-system, beskrevet i tekniske termer.
 • En systembeskrivelse, som udgør et samlet og komplet grundlag for overdragelse af en programmerings-opgave til systemudviklere og programmører.

Beskrivelse :

Udarbejdelse af kravspecifikationen i fbm. ´Kravspecifikation – Mini´ omfatter flg. :

 • Afholdelse af dialog-møder mhp. fastlæggelse af overordnede krav og ønsker
 • Afholdelse af dialog-møder mhp. fastlæggelse af detaljerede krav, ønsker og behov
 • Udarbejdelse af kravspecifikation på grundlag af standard-skabelon for indhold og omfang
 • Overordnet beskrivelse af model for systemets brugersnitflader og funktions-miljø
 • Beskrivelse af krav, ønsker, formål, mål og behov for web-opgaven/IT-systemet med anvendelse af kundens/slutbrugers sprogbrug
 • Beskrivelse af succes-kriterier i fbm. udvikling af web-opgaven/IT-systemet
 • Beskrivelse af bruger-snitflader
 • Beskrivelse af bruger-snitflade for slutbruger
 • Evt. beskrivelse af bruger-snitflader for system-administrator
 • Evt. beskrivelse af bruger-snitflader for ekstern tilgang til systemet
 • Beskrivelse af brugersnitflader via foreløbige wireframes/mockups
 • Beskrivelse af hoved-funktioner
 • Detaljeret beskrivelse af del-funktioner
 • Udarbejdelse af komplet systemdiagram
 • Beskrivelse af datamodel
 • Udarbejdelse af oversigt for systemets overordnede datastruktur
 • Udarbejdelse af detail-indhold for systemets data-struktur

Mulige tilkøb :

 • Afholdelse af ekstra dialog-møder
 • Tilpasning af skabelon for indhold og omfang af krav-specifikationen
 • Udvidet sideantal for kravspecifikationen
 • Beskrivelse af ekstra bruger-snitflader
 • Beskrivelse af ekstra hoved-funktioner
 • Beskrivelse af ekstra del-funktioner
 • Beskrivelse af ekstra hoveddata-elementer
 • Gennemførelse af ekstra korrektur-runder
 • Udarbejdelse af systembeskrivelse

Hjælp, support og rådgivning vedr. fremskaffelse af :

 • Dokumentation vedr. alle indgående aftaler omkring leverancen
 • Al relevant mail-korrespondance
 • Information om alle relevante kontakt-personer, deres roller og deres kommisorium 
 • Dokumentation vedr. funktionalitet for apps bag snitflader
 • Dokumentation vedr. snitflader
 • Evt. bruger-dokumentation

 

Forudsætninger – I :

 • 2 dialog-møder á 1½ t.
 • Anvendelse af standard-skabelon for indhold og omfang
 • Udarbejdelse af komplet system-diagram
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 5 sider
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 3 bruger-snitflader
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 3 hoved-funktioner
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 5 del-funktioner
 • Omfang af kravspecifikationen : Op til 3 hoveddata-elementer
 • Op til 2 korrektur-runder for kravspecifikationen

Forudsætninger – II :

Kunden er ved start af opgaven ansvarlig for fremskaffelse af :

 • Dokumentation vedr. alle indgående aftaler omkring leverancen
 • Al relevant mail-korrespondance
 • Information om alle relevante kontakt-personer, deres roller og deres kommisorium 
 • Dokumentation vedr. funktionalitet for apps bag snitflader
 • Dokumentation vedr. snitflader
 • Evt. bruger-dokumentation
 • Evt. andet relevant materiale, som måtte være nødvendigt i fht. udarbejdelse af kravspecifikationen

´Kravspecifikation – Mini´

– Udarbejdelse af kravspecifikation for del-opgave :

Pris : Fra 2.450,- kr., excl. moms

Valgfri tillægskøb :
– Pris: Fra 1.200,- kr, excl.moms

Priser er gældende pr. 1. januar 2021.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Kravspecifikation – Mini´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af opgaven sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål, ønsker og krav.
 • 50% af beløbet betales ved start på opgaven.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning af opgaven. Dog senest efter 8 uger.
 • Den angivne pris er eksklusiv evt. transport.