Sådan finder du dine kunder – på Internet !

– Og, sådan finder dine kunder dig – på Internet …

– Rådgivning & Sparring – Basis

 • På udkig efter flere kunder ?

 • Brug for online-markedsføring, der virker ?

 • Problemer med at skabe overblik ?

 • Brug for online-markedsføring, der matcher din virksomheds forretningsmodel ?

 • Brug for løsninger der holder ?

´Sådan finder du dine kunder på Internet´ er et intensivt, effektivt og personligt rådgivnings- og sparringsforløb omkring online-markedsføring af din virksomhed og dennes ydelser / produkter.

´Sådan finder du dine kunder på Internet´ er for dig, der ønsker et kort, koncentreret forløb, hvor du lærer at anvende de grundlæggende principper, metoder og værktøjer for online-markedsføring , og samtidig også har et øje på din virksomheds omkostninger.

I dette forløb er der særligt fokus på, at du lærer at anvende et udvalg af praktisk anvendelige modeller og -værktøjer, der er relevante i fht. grundlæggende online-markedsføring.
Og, at disse modeller og værktøjer også bliver gennemgået og anvendt på en sådan måde, således du selv kan fortsætte arbejdet omkring online-markedsføring af din virksomheds ydelser og produkter.

Med ´Digital 360+ Modellen´ er du sikker på, at du kommer ´hele vejen rundt´.

Udarbejdelse af strategi og handlingsplan for online-markedsføring af din virksomheds ydelser/produkter udarbejdes og gennemføres bla. på grundlag af ´Digital360+ Modellen´.

Dette forløb er ligeledes for dig, der ønsker at erhverve dig en grundlæggende forståelse af, hvordan du anvender de udvalgte modeller og værktøjer, således du selv kan fortsætte og færdiggøre arbejdet omkring online-markedsføring af din virksomheds ydelser og produkter.

Hvad får jeg ? :

Maksimal synlighed på Internet via  relevante online markedsførings-kanaler , udgør for mange virksomheder deres grundlæggende og vigtigste markedsføringskanaler.

Gennem sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Sådan finder du dine kunder på Internet´ får du professionél, personlig og intensiv rådgivning og undervisning vedr. online-markedsføring af din virksomheds ydelser og produkter.

´Digital360+ Modellen´ rummer en professionél, effektiv og værdifuld værktøjskasse :

Digital360+ Modellen rummer en professionél, effektiv og værdifuld værktøjskasse for travle virksomhedsejere, der ønsker at skabe overblik samt målrettet og fokuseret handling.

Et slutresultat, der opnås via et trinvist forløb med en udvalgt palette af praktisk anvendelige værktøjer, der tilpasses og skaleres efter behov – til små såvel som til store virksomheder.

Målrettet og fokuseret online markedsførings-strategi & koordineret handlingsplan :

Dit udbytte af sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Sådan finder du dine kunder på Internet´ er flg. :

 • En målrettet og fokuseret online markedsførings-strategi
 • En koordineret handlingsplan
 • Optimering af virksomhedens online markedsføringsbudget

– samt :

 • Færre ´hovsa-løsninger´ …
 • Mindre tvivl, mindre usikkerhed og færre frustrationer
 • Højere kvalitet i beslutninger omkring virksomhedens online-markedsføring

Om sparrings- og rådgivningsforløbet ´Sådan finder du dine kunder på Internet´ gælder også, at det er målrettet specielt til dig, der enten selv vil, eller selv ønsker, at erhverve den fornødne ekspertise til at kunne foretage de relevante forbedringer vedr. online-markedsføring af din virksomheds ydelser og produkter.

Og, som en del af det samlede proces-forløb får du endvidere også :

 • Beskrivelse af målsætning for virksomheden og indsatsen omkring online-markedsføring af virksomheden og dennes ydelser/produkter
 • Et gennemarbejdet grundlag for at udarbejde en strategi for online-markedsføring af virksomhedens ydelser/produkter
 • Indsigt i, og kendskab til, en vifte af relevante og værdifulde modeller, værktøjer og metoder, som anvendes i arbejdet omkring online-markedsføring af virksomhedens ydelser/produkter
 • Gennemførelse af en detaljeret og målrettet analyse og research, som efterfølgende kan bruges til online-markedsføring af virksomhedens ydelser/produkter
 • Overblik over mulige, overordnede, indsatsområder vedr. online-markedsføring af virksomhedens ydelser/produkter
 • Overblik over konkrete forbedringspunkter vedr. online-markedsføring af virksomhedens ydelser/produkter

Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Sådan finder du dine kunder på Internet – Basis´,  gennemgås nedenstående emner,  ligesom der gøres brug af flg. modeller, metoder og værktøjer :

 • Introduktion til online-markedsføring
 • 10 Myter om Online-markedsføring
 • At lære ´online-markedsføring´ at kende – Introduktion
 • Hvordan online-markedsføring bliver let og nemt at forstå!
 • Digital360+ Modellen
 • Markedsførings-hjulet/online-markedsføring
 • The Business Canvas Model
 • Kunde-kvadranten
 • ´Personas´ (´Buyer Persona Profiles´)
 • Købs-cyklus´en
 • Afdækning af beslutnings-processen for køb af virksomhedens produkter/ydelser
 • EFU-Modellen
 • USP´s (´Unique Selling Points´)
 • ESP´s (´Emotional Selling Points´)
 • m.fl.
 • Hvordan lærer jeg mere ?
 • Hvordan holder jeg mig ajour ?

Mulige tilkøb I – Modeller, værktøjer m.v. :

 • Review af din virksomheds online-markedsføring – Grundlæggende :
  – Skriftlig rapport fra grundlæggende review af din virksomheds online-markedsføring med en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 50+ check-punkter og indsats-områder vedr. forbedring af online-markedsføring for din virksomheds online-markedsføring.

Mulige tilkøb – II – Andet :

 • Målgruppe-analyse for ekstra målgrupper
 • Marketing-analyse & -research for :
    – Ekstra produkter/services
    – Ekstra online markedsførings-kanaler
    – Ekstra lande & sprog
 • Review af din virksomheds online-markedsføring – Videregående
 • Review af din virksomheds online-markedsføring – Avanceret
 • Supplerende tid for ´face-time´ møder med rådgivning og sparring

Forudsætninger :

Gennemførelse af forløbet ´Sådan finder du dine kunder på Internet – Basis´ giver det største udbytte, såfremt du allerede udfylder en funktion som :

 • Virksomhedsejer
 • Hjemmeside-ejer/Webshop-ejer
 • Produktansvarlig
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Udgiver af web-artikler/blogger
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

Eller, såfremt du er involveret i beslutninger omkring virksomhedens online-markedsføring på strategisk eller taktisk niveau.

´Sådan finder du dine kunder på Internet – Basis´ er et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Indledende målafklaring i fht. virksomhedens forretningsmodel, 2x 15 min. pr. e-mail
 • Review af din virksomheds online-markedsføring – Grundlæggende *)
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende rådgivning
 • Personlige møder, 2x 1½ t. – med målrettet, intensiv, personlig rådgivning og sparring vedr. online-markedsføring af din virksomheds ydelser og produkter.
 • Ialt 2x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Ialt 4.5 t. ´face-time´
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype
 • Ialt 2.25 t. timer support

*) Valgfri tillægs-ydelse. Du modtager resultatet fra review af din virksomheds online-markedsføring ifa. en skriftlig rapport. Rapporten indeholder en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 50+ check-punkter og indsats-områder vedr. forbedring af online-markedsføring for din virksomheds produkter/ydelser.
**) De udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Forudsætninger :

 • 1 målgruppe
 • 1 produkt/ydelse

Omfang af review af din virksomheds online-markedsføring :

 • 1 online hoved-markedsførings-kanal
 • 2 online del-markedsførings-kanaler

Andre forudsætninger vedr. keyword-analyse & -research :

 • 1 land (Danmark)
 • 1 sprog (Dansk)

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 1-3 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos HyperSynectics, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter din egen aktive deltagelse og medvirken omkring :
    – Beskrivelse og fastlæggelse af virksomhedens forretningsmodel
    – Afgrænsning og prioritering af mest ønskede produkter og mest ønskede målgrupper
    – Detaljeret beskrivelse af min. 3 ´Personas´
    – Interview af min. 3 relevante personer omkring beslutnings-processen i fbm. køb af virksomhedens produkter/ydelser
    – Udarbejdelse af gode salgs-tekster med EFU-modellen
    – Udarbejdelse af USP´s og ESP´s for valgte produkter/ydelser og målgruppen for disse
 • Som deltager i rådgivnings- og sparringsforløbet ´Sådan finder du dine kunder på Internet – Basis´ forventes du at være :
    – Fortrolig med anvendelse af Internet på bruger-niveau
    – Rutineret med brug af søgning på Google og anvendelse af Sociale Medier som fex. Facebook, Linkedin & Youtube

Sådan finder du dine kunder på Internet – Basis :

Pris : Fra 3.500,- kr., excl. moms

Valgfri tillægs-ydelse :
– Pris: Fra 1.600,- kr, excl.moms

Priser er gældende pr. 1. januar 2020.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Sådan finder du dine kunder på Internet – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparrings-forløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.