´Skriv en 1-Pager´ – Basis

´Skriv en 1-Pager´ er et intensivt, effektivt og personligt  rådgivnings- og sparringsforløb.

´Skriv en 1-Pager – Basis´ er for dig, der ønsker et kort, koncentreret forløb, hvor du lærer omkring de helt grundlæggende værktøjer til at udarbejde produktblade for din virksomheds produkter og ydelser, og samtidig også har øje på din virksomheds omkostninger.

I dette forløb er der særligt fokus på, at du lærer at anvende et udvalg af praktisk anvendelige værktøjer til at udarbejde produktblade, og på en sådan måde, således du selv kan fortsætte arbejdet med at definere og beskrive din virksomheds ydelser og produkter.

Koncepter for virksomhedens produkter udarbejdes og beskrives på grundlag af en simpel analyse af virksomhedens kunder og målgruppe.

Dette forløb er ligeledes for dig der ønsker at erhverve dig en grundlæggende forståelse af, hvordan du anvender de udvalgte modeller og værktøjer, således du selv kan fortsætte og færdiggøre arbejdet med at udarbejde produktblade for din virksomheds produkter og ydelser.

Hvad får jeg ? :

En ´1-Pager´ kaldes også nogle gange for et ´produktblad´, en ´1-sides eller et ´salgs-ark´. En ´1-Pager´ er en kort, koncentreret og ´sælgende´ beskrivelse af et produkt/en ydelse,  og med fokus på at denne beskrivelse er :

 • Let-læst og med høj grad af læsbarhed
 • Tilpasset målgruppen i fht. form, stil, tekst og indhold
 • Lækkert og overskueligt sat op mht. design, grafik og visuelle elemeter
 • Med udstrakt brug af grafik/fotos
 • Med udstrakt brug af bullet points
 • Med et typisk omfang på én A4-side, max. 1½-2 A4-sider

I løbet af dette rådgivnings- og sparringsforløb får du :

 • Færdige produktblade og produktbeskrivelser for din virksomheds ydelser og produkter, hvadenten disse måtte være :
  – Fysiske produkter
  – Immaterielle ydelser
 • Et rådgivnings- og sparrings-forløb der tager udgangspunkt i ´best-practice´ og principperne for ´Det Perfekte Produktblad´
 • Færdige produktblade og produktbeskrivelser som både kan anvendes til print og web, dvs. til :
  – Hjemmesider
  – Webshops
  – Tilbuds- og udbudsmateriale
  – Messer og udstillinger
  – Brochurer
  – Produktdemonstrationer
  – Salgsbreve & nyhedsbreve

Som en del af det samlede forløb får du endvidere også :

 • Beskrivelse af målsætning for virksomhedens produkter og ydelser
 • Afgrænsning, definition og beskrivelse af virksomhedens vigtigste målgrupper
 • Afgrænsning, definition og beskrivelse af virksomhedens vigtigste produkter/ services
 • Afdækning og beskrivelse af virksomhedens vigtigste udfordringer
Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Skriv en 1-sides – Basis´anvendes bl.a. flg. modeller og værktøjer :

 • Afklaring af formål for ´1-Pager´-beskrivelsen
 • ´H-modellen´
 • Beskrivelse af den primære målgruppe for produktbladet
 • Beskrivelse af ønsket signalværdi for produktet og produktbladet
 • Valg af sproglig stil og form i fht. den primære målgruppe for produktbladet
 • Hvordan du bruger sproglige værktøjer til at generere korte, præcise, koncentrerede og ´sælgende´ tekster.
 • Valg af visuél fremtoning, grafisk stil og design i fht. den primære målgruppe for produktbladet
 • Checklisten for ´Det perfekte produktblad´

Mulige tilkøb – modeller og værktøjer :

 • Versionering af samme koncept til forskellige målgrupper
 • Anvendelse af moderne salgs-psykologi :
  – ´The 20 Most selling words´
  – At sælge ´tilstande´ vs. at sælge produkter

Mulige tilkøb – andet :

 • Beskrivelser for ekstra produkter/services
 • Beskrivelser for ekstra målgrupper
 • Beskrivelser for ekstra lande & sprog.
 • Supplerende tid for personlige møder med rådgivning og sparring
Forudsætninger :

´Skriv en 1-Pager´ sparrings- og rådgivnings-forløbet er specielt målrettet til dig, der er :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Indehaver af en webshop
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

Et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Indledende målafklaring i fht. formål for ´1-Pager´-beskrivelser, 2x 15 min. pr. e-mail
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende rådgivning
 • Personlige møder, 2x 1½ t. med målrettet, intensiv, personlig rådgivning og sparring vedr. udarbejdelse af produktblade.
 • Ialt 2x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Ialt 4.5 t. ´face-time´
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype
 • Ialt 2.25 t. timer support

*) de udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Forudsætninger :

 • 1 målgruppe
 • 1 produkt/ydelse

Omfang af målgrupper og tekster :

 • 1 land (Danmark)
 • 1 sprog (Dansk)

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 1-3 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos HyperSynectics, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter kundens egen aktive deltagelse og medvirken omkring udarbejdelse af ´1.siders´ og produktblade.

´Skriv en 1-Pager´ – Basis :

Pris : Fra 3.500,- kr., excl. moms

Valgfri tillægskøb :
– Pris: Fra 1.100,- kr, excl.moms

Priser er gældende pr. 1. januar 2021.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Skriv en 1-sides – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparringsforløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.