´Skriv en 1-sides´ – Professionél

´Skriv en 1-sides´ er et intensivt, effektivt og personligt rådgivnings- og sparringsforløb.

´Skriv en 1-sides – Professionél´ er for dig, der har et højt ambitionsniveau omkring at få udarbejdet produktblade for din virksomheds produkter og ydelser og derfor ønsker et udvidet rådgivnings- og sparrings-forløb.

Produktblade for virksomhedens produkter udarbejdes og beskrives på grundlag af en simpel analyse af virksomhedens kunder og målgruppe.

I forløbet indgår endvidere et udvalg af moderne og praktisk anvendelige salgs-værktøjer mhp. at få udarbejdet salgs-tekster ´der sælger´.

Hvad får jeg ? :

En ´1-sides´ kaldes også nogle gange for et ´produktblad´ eller et ´salgs-ark´. En ´ 1-sides´ er en kort, koncentreret og ´sælgende´ beskrivelse af et produkt/en ydelse,  og med fokus på at denne beskrivelse er :

 • Let-læst og med høj grad af læsbarhed
 • Tilpasset målgruppen i fht. form, stil, tekst og indhold
 • Lækkert og overskueligt sat op mht. design, grafik og visuelle elemeter
 • Med udstrakt brug af grafik/fotos
 • Med udstrakt brug af bullet points
 • Med et typisk omfang på én A4-side, max. 1½-2 A4-sider

I løbet af dette rådgivnings- og sparringsforløb får du :

 • Færdige produktblade og produktbeskrivelser for din virksomheds ydelser og produkter, hvadenten disse måtte være :
  – Fysiske produkter
  – Immaterielle ydelser
 • Et rådgivnings- og sparrings-forløb der tager udgangspunkt i ´best-practice´ og principperne for ´Det Perfekte Produktblad´
 • Færdige produktblade og produktbeskrivelser som både kan anvendes til print og web, dvs. til :
  – Hjemmesider
  – Webshops
  – Tilbuds- og udbudsmateriale
  – Messer og udstillinger
  – Brochurer
  – Produktdemonstrationer
  – Salgsbreve & nyhedsbreve

Som en del af det samlede forløb får du endvidere også :

 • Beskrivelse af målsætning for virksomhedens produkter og ydelser
 • Afgrænsning, definition og beskrivelse af virksomhedens vigtigste målgrupper
 • Afgrænsning, definition og beskrivelse af virksomhedens vigtigste produkter/ services
 • Afdækning og beskrivelse af virksomhedens vigtigste udfordringer
 • ´Tekster der sælger´, baseret på moderne salgs-psykologi
 • ´Tekster der sælger´, baseret på ´best-practice´ omkring brug af avancerede sproglige værktøjer til salgs-tekster
Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Skriv en 1-sides – Professionél´ anvendes bl.a. flg. modeller og værktøjer :

 • Afklaring af formål for ´1-sides´-beskrivelsen
 • ´H-modellen´
 • Beskrivelse af den primære målgruppe for produktbladet
 • Beskrivelse af ønsket signalværdi for produktet og produktbladet
 • Valg af sproglig stil og form i fht. den primære målgruppe for produktbladet
 • Hvordan du bruger sproglige værktøjer til at generere korte, præcise, koncentrerede og ´sælgende´ tekster.
 • Valg af visuél fremtoning, grafisk stil og design i fht. den primære målgruppe for produktbladet
 • Checklisten for ´Det perfekte produktblad´
 • Brug de 10 vigtigste elementer på dit eget produktblad
 • Sådan undgår du de 5 begynder-fejl i/på dit nye produktblad
 • Versionering af samme koncept til forskellige målgrupper
 • Anvendelse af moderne salgs-psykologi :
  – ´The 20 Most selling words´
  – At sælge ´tilstande´ vs. at sælge produkter

Mulige tilkøb – modeller og værktøjer :

 • Valg af prismodeller og prissætning
 • Hvordan du forøger kundens oplevede værdi af dit produkt
 • At vælge den optimale styrke og det optimale niveau for brug af superlativer
 • ´Up-selling´, ´Down-selling´, ´Cross-selling´
 • ´Personas buyer profiling´

Mulige tilkøb – andet :

 • Beskrivelser for ekstra produkter/services
 • Beskrivelser for ekstra målgrupper
 • Beskrivelser for ekstra lande & sprog.
 • Supplerende tid for personlige møder med rådgivning og sparring
Forudsætninger :

´Skriv en 1-sides´ sparrings- og rådgivnings-forløbet er specielt målrettet til dig, der er :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Indehaver af en webshop
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

Et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Indledende målafklaring i fht. formål for ´1-sides´-beskrivelser, 2x 15 min. pr. e-mail
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende rådgivning
 • Personlige møder, 4×1½ t. – med målrettet, intensiv, personlig rådgivning og sparring vedr. udarbejdelse af produktblade.
 • Ialt 4x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Ialt 7.5 t. ´face-time´
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype
 • Ialt 3.25 t. timer support

*) de udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Forudsætninger :

 • Op til 2 målgrupper
 • Op til 2 produkter/ydelser

Omfang af målgrupper og tekster :

 • 1 land (Danmark)
 • 1 sprog (Dansk)

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 1-3 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos HyperSynectics, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter kundens egen aktive deltagelse og medvirken omkring udarbejdelse af ´1.siders´ og produktblade.

´Skriv en 1-sides´ – Professionél :

Pris : Fra 5.600,- kr., excl. moms

Valgfri tillægskøb :
– Pris: Fra 1.100,- kr, excl.moms

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Skriv en 1-sides – Professionél´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparrings-forløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.