WebMaximizer Basis
– Facebook Ads

´WebMaximizer Basis – Facebook Ads´ er et intensivt, effektivt og personligt rådgivnings- og sparringsforløb.

´WebMaximizer Basis – Facebook Ads´ er for dig, der ønsker et kort, koncentreret forløb, hvor du lærer at anvende de grundlæggende principper, metoder og værktøjer for annoncering på Facebook (Facebook Ads) , og samtidig også har et øje på din virksomheds omkostninger.

I dette forløb er der særligt fokus på, at du lærer at anvende et udvalg af praktisk anvendelige modeller og -værktøjer, der er relevante i fht. PPC-annoncering (´Pay-Per-Click´ annoncering) med Facebook (Facebook Ads).

Og, at disse modeller og værktøjer bliver gennemgået på en sådan måde, således du selv kan fortsætte arbejdet omkring opsætning af Facebook-annoncering for din virksomhed og din virksomheds hjemmeside/webshop.

Facebook-annoncering for din virksomhed og din virksomheds hjemmeside/webshop udarbejdes og gennemføres på grundlag af en simpel analyse af virksomhedens kunder og målgruppe.

Dette forløb er ligeledes for dig, der ønsker at erhverve dig en grundlæggende forståelse af, hvordan du anvender de udvalgte modeller og værktøjer, således du selv kan fortsætte og færdiggøre arbejdet med Facebook-annoncering for din virksomhed og din virksomheds hjemmeside/webshop.

Hvad får jeg ? :

Maksimal synlighed på Internet, udgør for mange virksomheder én af deres grundlæggende og meget vigtige markedsføringskanaler.

Gennem sparrings- og rådgivnings-forløbet ´WebMaximizer Basis – Facebook Ads´ får du professionél, personlig og intensiv rådgivning og undervisning vedr. optimering af Facebook-annoncering for din virksomhed og din virksomheds hjemmeside/webshop.

Igennem dette forløb lærer du, hvordan du :

 • Forøger virksomhedens synlighed, på Facebook Ads (Facebook-annoncer)
 • Prioriterer og fokuserer virksomhedens indsats omkring Facebook-annoncering
 • Forbedrer din virksomheds placering i fbm. Facebook-annoncering
 • Skaber sammenhæng imellem virksomhedens forretningsmodel og indsatsen omkring Facebook-annoncering
 • Målretter Facebook-annoncer for din virksomheds hjemmeside/webshop, netop til virksomhedens kundegrupper og målgrupper
 • Opnår maksimal maksimal synlighed og den bedst mulige placering i Facebook Ads afvejet i fht. en omkostnings-effektiv og minimal klikpris.

Om sparrings- og rådgivningsforløbet ´WebMaximizer Basis – Facebook Ads´ gælder også, at det er målrettet specielt til dig, der enten selv vil, eller selv ønsker, at erhverve den fornødne ekspertise til at kunne foretage de relevante forbedringer i fht. virksomhedens indsats omkring Facebook-annoncering

Og, som en del af det samlede proces-forløb får du endvidere også :

 • Beskrivelse af målsætning for virksomheden og indsatsen omkring Facebook-annoncering for virksomhedens hjemmeside/webshop
 • Et gennemarbejdet grundlag for at udarbejde en strategi for Facebook-annoncering for din virksomheds hjemmeside, netop til virksomhedens kundegrupper og målgrupper
 • Indsigt i, og kendskab til, en vifte af relevante og værdifulde modeller, værktøjer og metoder, som anvendes i arbejdet omkring Facebook-annoncering
 • Gennemførelse af en detaljeret og målrettet søgeords-analyse og -research, som efterfølgende kan bruges til Facebook-annoncering for din virksomheds hjemmeside/webshop
 • Overblik over mulige, overordnede, indsatsområder vedr. Facebook-annoncering for virksomhedens hjemmeside
 • Overblik over konkrete forbedringspunkter vedr. Facebook-annoncering for virksomhedens hjemmeside
Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´WebMaximizer Basis – Facebook Ads´,  gennemgås nedenstående emner, ligesom der gøres brug af flg. modeller, metoder og værktøjer :

 • Etablering og beskrivelse af mål, formål & succes-kriterier for annoncering på Google

 

 • Facebook-annoncering vs. Søgemaskine-optimering (PPC vs. SEO)
 • Auktions-mekanismen for Facebook Ads – Introduktion
 •   – Grundlæggende
 • Centrale begreber i PPC og Facebook Ads – Introduktion
 •    – Grundlæggende

 

 • Nøgletal (KPIs) i Facebook Ads
 •   – Grundlæggende
 • Facebook Ads Annonce-typer
 •   – Grundlæggende
 • Søgeords-analyse – Introduktion
 •   – Grundlæggende
 • Målgruppe-analyse – Introduktion
 •   – Grundlæggende
 • Konkurrent-analyse
 •   – Grundlæggende

 

 • Tematisering af grupper af keywords
 •   – Grundlæggende
 • Tematisering af annonce-grupper
 •   – Grundlæggende
 • Segmentering af målgrupper
 •   – Grundlæggende
 • Segmentering af annoncer
 •   – Grundlæggende

 

 • Udarbejdelse af annoncer til Facebook Ads
 •   – Grundlæggende
 •   – Valg af gode annonce-tekster
 •   – Valg af gode fotos til annoncer
 •   – Valg af gode overskrifter til annoncer
 •   – Valg af call to action (CTA) for annoncer
 • Best-practice for annoncer til Facebook Ads
 •   – Grundlæggende
 •   – Valg af gode annonce-tekster
 •   – Valg af gode fotos til annoncer
 •   – Valg af gode overskrifter til annoncer
 •   – Valg af call to action (CTA) for annoncer
 • Split-test af Facebook Ads
 •   – Grundlæggende

 

 • Forståelse af Facebook Ad Quality Ranking
 •   – Grundlæggende
 • Checkliste og audit for Facebook Ad Quality Ranking
 •   – Grundlæggende
 • Forståelse af sammenhængen imellem indhold i annonce og relevans for den valgte målgruppe
 •   – Grundlæggende
 • Anvendelse af Facebook Ad Relevance Diagnostics
 •   – Grundlæggende

 

 • Evaluering og vurdering af statistikker og trafik-tal fra Facebook Annonce-administrator
 •   – Grundlæggende
 • Evaluering og vurdering af statistikker og trafik-tal fra Facebook Relevance Score
 •   – Grundlæggende
 • Sammenkøring med statistikker og trafik-tal fra Google Analytics (GA)
 •   – Grundlæggende
 • Løbende service og vedligehold af Facebook Ads kampagner
 •   – Grundlæggende

 

 • Start på Facebook Ads annoncering – Grundlæggende
 •   – Opdeling i arbejdstrin
 •   – Sådan gør du – 1 – 2 – 3 !

 

 • Valg af relevante søgeord til Facebook Ads kampagner, Facebook Ads annonce-tekster & landings-sider for Facebook Ads annoncer
 •   – Grundlæggende
 • Valg af gode tekster til Facebook Ads kampagner, Facebook Ads annonce-tekser & landings-sider for Facebook Ads annoncer
 •   – Grundlæggende

 

 • Opsætning af en Facebook Ads Search Ad kampagne
 •   – Grundlæggende
 • Opsætning af Google Text Ad annonce-kampagne
 •   – Grundlæggende
 • Facebook Ads Extensions

 

 • Nyttige Facebook Ads hjælpe-værktøjer :
 •   – Grundlæggende

 

 • Hvordan lærer jeg mere ?
 • Hvordan holder jeg mig ajour ?

 

Mulige tilkøb I – Modeller, værktøjer m.v. :

 • Facebook Ads Review af din virksomheds hjemmeside/webshop
  – Grundlæggende :
  – Skriftlig rapport fra grundlæggende Facebook Ads Review med en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 25+ check-punkter og anbefaling af mulige indsats-områder vedr. forbedring af Facebook-annoncering for din virksomheds hjemmeside/webshop.

Mulige tilkøb – II – Andet :

 • Udvidet søgeords-analyse & -research for :
 •   – Ekstra produkter/ydelser
 •   – Ekstra søgeord
 •   – Ekstra målgrupper
 •   – Ekstra lande & sprog
 • Målgruppe-analyse for ekstra målgrupper
 • Facebook Ads – Service-check – Læs mere :
 •   – Facebook Ads – Service-check – Klik – Her …
 • Opsætning af Facebook-annoncering – Læs mere :
    – Facebook Ads – Basis – Klik – Her …
 • Supplerende tid for ´face-time´ møder med rådgivning og sparring

Mulige tilkøb – III – Andet :

 • Opsætning af ekstra annoncer
 • Opsætning af ekstra annonce-grupper & -kampagner
 • Opsætning af landings-sider på hjemmeside/webshop
 • Hjælp til opsætning af :
 •   – Facebook Account
 •   – Facebook Pixel på hjemmeside/webshop
 •   – Google Analytics (GA) på hjemmeside/webshop
 •   – Google Search Console (GSC)
 •   – Google Tag Manager (GTM)
Forudsætninger :

Gennemførelse af forløbet ´WebMaximizer Basis – Facebook Ads´ giver det største udbytte, såfremt du allerede udfylder en funktion som :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Udgiver af web-artikler/blogger
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

´WebMaximizer Basis – Facebook Ads´ er et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Indledende målafklaring i fht. virksomhedens forretningsmodel, 2x 15 min. pr. e-mail
 • Facebook Ads Review af din virksomheds hjemmeside – Grundlæggende *)
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende rådgivning
 • Personlige møder, 2x 1½ t. – med målrettet, intensiv, personlig rådgivning og sparring vedr. søgemaskine-optimering af din virksomheds hjemmeside.
 • Ialt 2x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Ialt 4.5 t. ´face-time´
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype
 • Ialt 2.25 t. timer support

*) Valgfri tillægs-ydelse. Du modtager resultatet fra Facebook Ads Review af din virksomheds hjemmeside ifa. en skriftlig rapport. Rapporten indeholder en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 30+ check-punkter og indsats-områder vedr. muligheder for Facebook-annoncering for din virksomheds hjemmeside.
**) De udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Forudsætninger :

 • 1 målgruppe
 • 1 produkt/ydelse

Omfang af søgeords-analyse & -research :

 • Op til 5 søgeord

Andre forudsætninger vedr. søgeords-analyse & -research :

 • 1 land (Danmark)
 • 1 sprog (Dansk)

Omfang af Facebook Ads annonce-kampagne :

 • Op til 1 produkt/ydelse
 • Op til 2 Facebook Ads text annoncer
 • Op til 2 annonce-grupper
 • Op til 1 annonce-kampagne

Andre forudsætninger :

 • Beskrivelse af virksomhedens ydelser og målgrupper forefindes
 • Kunden har en eksisterende Facebook Account
 • Kunden står selv for opsætning af Facebook Pixel på hjemmeside/webshop
 • Kunden har en eksisterende Google Account
 • Kunden står selv for opsætning af Google Analytics (GA) på hjemmeside/webshop
 • Kunden har et annonce-budget på min. 1.000,- kr til Facebook Ads annoncering
 • Facebook Ads annoncering til test- og lærings-formål gennemføres over en periode på ca. 1 md.

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 1-3 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos HyperSynectics, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter din egen aktive deltagelse og medvirken omkring afgrænsning og prioritering af produkter og målgrupper samt udførelse af søgeords-analyse og -research.
 • Som deltager i rådgivnings- og sparringsforløbet ´WebMaximizer – Facebook Ads – Basis´ forventes du at være :
    – Fortrolig med anvendelse af Internet på bruger-niveau
    – Rutineret med brug af søgning på Google

WebMaximizer Basis – Facebook Ads :

Pris : Fra 3.500,- kr., excl. moms

Valgfri tillægs-ydelse :
– Pris: Fra 1.600,- kr, excl.moms

Ekstra kursus- & sparrings-timer :
– Normal-pris : 950,- kr, excl.moms
– Special-pris i fbm. WebMaximizer – Basis : 650,- kr/t., excl. moms

Priser er gældende pr. 1. januar 2021.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´WebMaximizer Basis – Facebook Ads´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparrings-forløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.