WebMaximizer Basis – SEO

´WebMaximizer Basis – SEO´ er et intensivt, effektivt og personligt rådgivnings- og sparringsforløb.

´WebMaximizer Basis – SEO´ er for dig, der ønsker et kort, koncentreret forløb, hvor du lærer at anvende de grundlæggende principper, metoder og værktøjer for søgemaskineoptimering (SEO) , og samtidig også har et øje på din virksomheds omkostninger.

I dette forløb er der særligt fokus på, at du lærer at anvende et udvalg af praktisk anvendelige modeller og -værktøjer, der er relevante i fht. grundlæggende søgemaskineoptimering.
Og, at disse modeller og værktøjer bliver gennemgået på en sådan måde, således du selv kan fortsætte arbejdet omkring søgemaskineoptimering af din virksomheds hjemmeside.

Søgemaskineoptimering for din virksomheds hjemmeside udarbejdes og gennemføres på grundlag af en simpel analyse af virksomhedens kunder og målgruppe.

Dette forløb er ligeledes for dig, der ønsker at erhverve dig en grundlæggende forståelse af, hvordan du anvender de udvalgte modeller og værktøjer, således du selv kan fortsætte og færdiggøre arbejdet med søgemaskineoptimering af din virksomheds hjemmeside.

Hvad får jeg ? :

Maksimal synlighed på Google og de andre søgemaskiner, udgør for mange virksomheder én af deres grundlæggende og meget vigtige markedsføringskanaler.

Gennem sparrings- og rådgivnings-forløbet ´WebMaximizer – Basis´ får du professionél, personlig og intensiv rådgivning og undervisning vedr. optimering af søgemaskine-optimering for din virksomheds hjemmeside.

Igennem dette forløb lærer du, hvordan du :

 • Forøger virksomhedens synlighed, på Google og de andre søgemaskiner
 • Prioriterer og fokuserer virksomhedens indsats omkring søgemaskine-optimering
 • Forbedrer din virksomheds placering på Google og de andre søgemaskiner
 • Skaber sammenhæng imellem virksomhedens forretningsmodel og indsatsen omkring søgemaskine-optimering
 • Målretter søgemaskine-optimering for din virksomheds hjemmeside, netop til virksomhedens kundegrupper og målgrupper
 • Opnår maksimal maksimal synlighed og den bedst mulige placering i Google´s søgeresultater

Om sparrings- og rådgivningsforløbet ´WebMaximizer – Basis´ gælder også, at det er målrettet specielt til dig, der enten selv vil, eller selv ønsker, at erhverve den fornødne ekspertise til at kunne foretage de relevante forbedringer vedr. søgemaskine-optimering af virksomhedens hjemmeside.

Og, som en del af det samlede proces-forløb får du endvidere også :

 • Beskrivelse af målsætning for virksomheden og indsatsen omkring søgemaskine-optimering for virksomhedens hjemmeside
 • Et gennemarbejdet grundlag for at udarbejde en strategi for søgemaskine-optimering af virksomhedens hjemmeside
 • Indsigt i, og kendskab til, en vifte af relevante og værdifulde modeller, værktøjer og metoder, som anvendes i arbejdet omkring søgemaskine-optimering
 • Gennemførelse af en detaljeret og målrettet søgeords-analyse og -research, som efterfølgende kan bruges til søgemaskine-optimering af din virksomheds hjemmeside
 • Overblik over mulige, overordnede, indsatsområder vedr. søgemaskine-optimering for virksomhedens hjemmeside
 • Overblik over konkrete forbedringspunkter vedr. søgemaskine-optimering for virksomhedens hjemmeside
Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´WebMaximizer – Basis´,  gennemgås nedenstående emner ligesom der gøres brug af flg. modeller, metoder og værktøjer :

 • Introduktion til søgemaskiner
 • 10 Myter om Søgemaskine-optimering
 • At lære ´SEO-tænkemåden´ at kende – Introduktion
 • Hvordan søgemaskine-optimering bliver let og nemt at forstå!
 • SEO-Pyramiden
 • ´Long tail´ & ´Short tail´ søgemaskine-optimering
 • Google SEO Ranking Factors – Introduktion
 • Hvordan laver du en professionél SEO-strategi for din virksomhed ?     – Introduktion
 • Målgruppe-analyse – Introduktion
     – Anvendelse af ´H-modellen´
 • Søgeords-analyse & søgeords-research
  – Automatiske og manuelle SEO-værktøjer – Introduktion
  – Principper for gennemførelse af SEO bruger-test
 • SEO sidestruktur og sidenavigation – Grundlæggende
 • On-page SEO faktorer – Grundlæggende
 • Link-building – Grundlæggende
 • Hvilke ´SEO-fejl´ giver ´straf-point´ fra Google ?
    – Grundlæggende
 • SEO konkurrent-analyse – Grundlæggende
 • Nyttige og værdifulde statistik- og opfølgnings-værktøjer
    – Introduktion
 • Performance, svartider & SEO – Introduktion
 • Mobilvenlige (responsive) hjemmesider & SEO
    – Grundlæggende
 • Hvordan lærer jeg mere ?
 • Hvordan holder jeg mig ajour ?

Mulige tilkøb I – Modeller, værktøjer m.v. :

 • SEO-Review af din virksomheds hjemmeside – Grundlæggende :
  – Skriftlig rapport fra grundlæggende SEO-review med en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 50+ check-punkter og indsats-områder vedr. forbedring af søgemaskine-optimering for din virksomheds hjemmeside.

Mulige tilkøb – II – Andet :

 • Målgruppe-analyse for ekstra målgrupper
 • Søgeords-analyse & -research for :
    – Ekstra produkter/services
    – Ekstra søgeord
    – Ekstra lande & sprog
 • Review af din virksomheds hjemmeside – Videregående
 • Review af din virksomheds hjemmeside – Avanceret
 • Supplerende tid for ´face-time´ møder med rådgivning og sparring
Forudsætninger :

Gennemførelse af forløbet ´WebMaximizer – Basis´ giver det største udbytte, såfremt du allerede udfylder en funktion som :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Udgiver af web-artikler/blogger
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

´WebMaximizer – Basis´ er et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Indledende målafklaring i fht. virksomhedens forretningsmodel, 2x 15 min. pr. e-mail
 • SEO-Review af din virksomheds hjemmeside – Grundlæggende *)
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende rådgivning
 • Personlige møder, 2x 1½ t. – med målrettet, intensiv, personlig rådgivning og sparring vedr. søgemaskine-optimering af din virksomheds hjemmeside.
 • Ialt 2x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Ialt 4.5 t. ´face-time´
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype
 • Ialt 2.25 t. timer support

*) Valgfri tillægs-ydelse. Du modtager resultatet fra SEO-Review af din virksomheds hjemmeside ifa. en skriftlig rapport. Rapporten indeholder en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 50+ check-punkter og indsats-områder vedr. forbedring af søgemaskine-optimering for din virksomheds hjemmeside.
**) De udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Forudsætninger :

 • 1 målgruppe
 • 1 produkt/ydelse

Omfang af keyword-analyse & -research samt evt. SEO-Review :

 • 2 søgeord
 • Op til 7 sider på hj.siden

Andre forudsætninger vedr. keyword-analyse & -research :

 • 1 land (Danmark)
 • 1 sprog (Dansk)

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 1-3 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos HyperSynectics, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter din egen aktive deltagelse og medvirken omkring afgrænsning og prioritering af produkter og målgrupper samt udførelse af søgeords-analyse og -research.
 • Som deltager i rådgivnings- og sparringsforløbet ´WebMaximizer – Basis´ forventes du at være :
    – Fortrolig med anvendelse af Internet på bruger-niveau
    – Rutineret med brug af søgning på Google

WebMaximizer Basis – SEO :

Pris : Fra 3.500,- kr., excl. moms

Valgfri tillægs-ydelse :
– Pris: Fra 1.600,- kr, excl.moms

Priser er gældende pr. 1. januar 2021.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´WebMaximizer – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparrings-forløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • Evt. ekstra deltagere i sparrings-forløbet á 1.600,- kr. pr. delt. excl. moms
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.