WebMaximizer Premium – SEO

´WebMaximizer Premium –  SEO´  er et intensivt, effektivt og personligt rådgivnings- og sparringsforløb.

´WebMaximizer Premium –  SEO´ er for dig, der har de højeste standarder og krav omkring anvendelse af avancerede principper, metoder og værktøjer for søgemaskine-optimering af din virksomheds hjemmeside.

Søgemaskineoptimering for din virksomheds hjemmeside udarbejdes og gennemføres på grundlag af en gennemarbejdet og dybdegående analyse af virksomhedens kunder, målgruppe og forretningsmodel.

Dette forløb er for dig, der ønsker at erhverve dig viden om de nyeste og mest avancerede metoder, værktøjer og hjælpemidler til søgemaskine-optimering af virksomhedens hjemmeside.

I forløbet er der endvidere et højt fokus på, at denne viden bliver formidlet på en sådan måde, således du selv kan fortsætte arbejdet med at give din virksomheds hjemmeside den bedst mulige placering i Google´s søgeresultater !

Hvad får jeg ? :

Maksimal synlighed på Google og de andre søgemaskiner, udgør for mange virksomheder én af deres grundlæggende og meget vigtige markedsføringskanaler.

Gennem sparrings- og rådgivnings-forløbet ´WebMaximizer – Premium´ får du professionél, personlig og intensiv rådgivning og undervisning vedr. optimering af søgemaskine-optimering for din virksomheds hjemmeside.

Igennem dette forløb lærer du, hvordan du :

 • Forøger virksomhedens synlighed, på Google og de andre søgemaskiner
 • Prioriterer og fokuserer virksomhedens indsats omkring søgemaskine-optimering
 • Forbedrer din virksomheds placering på Google og de andre søgemaskiner
 • Skaber sammenhæng imellem virksomhedens forretningsmodel og indsatsen omkring søgemaskine-optimering
 • Målretter søgemaskine-optimering for din virksomheds hjemmeside, netop til virksomhedens kundegrupper og målgrupper
 • Opnår maksimal maksimal synlighed og den bedst mulige placering i Google´s søgeresultater

Om sparrings- og rådgivningsforløbet ´WebMaximizer – Premium´ gælder også, at det er målrettet specielt til dig, der enten selv vil, eller selv ønsker, at erhverve den fornødne ekspertise til at kunne foretage de relevante forbedringer vedr. søgemaskine-optimering af virksomhedens hjemmeside.

Og, som en del af det samlede proces-forløb får du endvidere også :

 • Beskrivelse af målsætning for virksomheden og indsatsen omkring søgemaskine-optimering for virksomhedens hjemmeside
 • Et gennemarbejdet grundlag for at udarbejde en strategi for søgemaskine-optimering af virksomhedens hjemmeside
 • Indsigt i, og kendskab til, en vifte af relevante og værdifulde modeller, værktøjer og metoder, som anvendes i arbejdet omkring søgemaskine-optimering
 • Gennemførelse af en detaljeret og målrettet søgeords-analyse og -research, som efterfølgende kan bruges til søgemaskine-optimering af din virksomheds hjemmeside
 • Overblik over mulige, overordnede, indsatsområder vedr. søgemaskine-optimering for virksomhedens hjemmeside
 • Overblik over konkrete forbedringspunkter vedr. søgemaskine-optimering for virksomhedens hjemmeside
Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´WebMaximizer – Premium´,  gennemgås nedenstående emner ligesom der gøres brug af flg. modeller, metoder og værktøjer :

 • Introduktion til søgemaskiner
 • 10 Myter om Søgemaskine-optimering
 • At lære ´SEO-tænkemåden´ at kende – Avanceret
 • Hvordan søgemaskine-optimering bliver let og nemt at forstå!
 • SEO-Pyramiden
 • ´Long tail´ & ´Short tail´ søgemaskine-optimering
 • Google SEO Ranking Factors – Avanceret
 • Hvordan laver du en professionél SEO-strategi for din virksomhed ? – Videregående
 • Målgruppe-analyse – Videregående
  – Anvendelse af H-modellen & udarbejdelse af ´personas´
 • Søgeords-analyse& søgeords-research
  – Automatiske og manuelle SEO-værktøjer – Avanceret
  – Demonstration og gennemførelse af SEO bruger-test
 • SEO sidestruktur og sidenavigation – Avanceret
 • On-page SEO faktorer – Avanceret
 • Link-building – Avanceret
 • Hvilke ´SEO-fejl´ giver ´straf-point´ fra Google ?
  – Videregående
 • SEO konkurrent-analyse – Avanceret
 • Nyttige og værdifulde statistik- og opfølgnings-værktøjer
  – Avanceret
 • Performance, svartider & SEO – Avanceret
 • Den perfekte landings-side
  – Hvordan konstruerer jeg den perfekte landings-side ?
 • Nyttige og værdifulde SEO hjælpeværktøjer
  – Avanceret
 • Optimal sidestruktur & sidearkitektur – Avanceret
 • Mobil SEO
 • Mobilvenlige (responsive) hjemmesider & SEO
  – Avanceret
 • Google Graph & Schema tags
 • Lokal SEO
 • Social media SEO
 • Hvordan lærer jeg mere ?
 • Hvordan holder jeg mig ajour ?
 • Fremtidige trends for SEO

Mulige tilkøb – I – Modeller og værktøjer :

 • SEO-Review af din virksomheds hjemmeside – Grundlæggende :
  – Skriftlig rapport fra grundlæggende SEO-review med en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 50+ check-punkter og indsats-områder vedr. forbedring af søgemaskine-optimering for din virksomheds hjemmeside.

Mulige tilkøb – II – Andet :

 • Målgruppe-analyse for ekstra målgrupper
 • Søgeords-analyse & -research for :
    – Ekstra produkter/services
    – Ekstra søgeord
    – Ekstra lande & sprog
 • Review af din virksomheds hjemmeside – Videregående
 • Review af din virksomheds hjemmeside – Avanceret
 • Supplerende tid for ´face-time´ møder med rådgivning og sparring
Forudsætninger :

Gennemførelse af forløbet ´WebMaximizer – Premium´ giver det største udbytte, såfremt du allerede udfylder en funktion som :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Udgiver af web-artikler/blogger
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

´WebMaximizer – Premium´ er et personligt, intensivt og effektivt rådgivnings- og sparrings-forløb, der omfatter flg. :

 • Indledende målafklaring i fht. virksomhedens forretningsmodel, 2x 15 min. pr. e-mail
 • SEO-Review af din virksomheds hjemmeside – Grundlæggende *)
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende rådgivning
 • Personlige møder, 9×1½ t. – med målrettet, intensiv, personlig rådgivning og sparring vedr. søgemaskine-optimering af din virksomheds hjemmeside.
 • Ialt 9x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Ialt 15.0 t. ´face-time´
 • Udvælgelse af relevante web-artikler **) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype
 • Ialt 5.75 t. timer support

*) Valgfri tillægs-ydelse. Du modtager resultatet fra SEO-Review af din virksomheds hjemmeside ifa. en skriftlig rapport. Rapporten indeholder en detaljeret gennemgang og beskrivelse af 50+ check-punkter og indsats-områder vedr. forbedring af søgemaskine-optimering for din virksomheds hjemmeside.
**) De udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Forudsætninger :

 • Op til 2 målgrupper/personas
 • Op til 2 produkter/ydelser

Omfang af SEO-Review samt keyword-analyse & -research :

 • Op til 2 x 3 søgeord
 • Op til 15 sider på hj.siden

Andre forudsætninger vedr. keyword-analyse & -research :

 • 1 land (Danmark)
 • 1 sprog (Dansk)

Supplerende bemærkninger :

 • Rådgivnings- og sparrings-forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 1-3 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos HyperSynectics, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter din egen aktive deltagelse og medvirken omkring afgrænsning og prioritering af produkter og målgrupper samt udførelse af søgeords-analyse og -research.
 • Som deltager i rådgivnings- og sparringsforløbet ´WebMaximizer – Professionél´ forventes du at være :
    – Fortrolig med anvendelse af Internet på bruger-niveau
    – Rutineret med brug af søgning på Google

WebMaximizer Premium – SEO :

Pris : Fra 10.800,- kr., excl. moms

Valgfri tillægs-ydelse :
– Pris: Fra 1.600,- kr, excl.moms

Priser er gældende pr. 1. juli 2021.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´WebMaximizer – Premium´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af rådgivnings- og sparrings-forløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • Evt. ekstra deltagere i sparrings-forløbet á 1.600,- kr. pr. delt. excl. moms
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.