WordPress – Begynder-kursus
– 1-2-3 Start !

´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´ er et personligt, 1-til-1 kursus-forløb.

´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´ er for dig, der ønsker et kort, koncentreret forløb, hvor du lærer de helt grundlæggende ting i WordPress. Dvs.  at oprette sider og indhold på en WordPress-hjemmeside.

I dette kursus- og sparrings-forløb er der særligt fokus på, at du – i praksis – lærer at anvende verdens mest udbredte værktøj til at lave hjemmesider med; nemlig WordPress.

Og, at gennemgangen af brugen af WordPress også foregår på en sådan måde, således du selv kan fortsætte opgaven med at tilføje, redigere og vedligeholde indhold og sider på din virksomheds hjemmeside i rollen som ´Redaktør´ (Author).

Dette kursus-forløb er ligeledes for dig, der ønsker at få adgang til at kunne publicere og dele indhold på Internet vha. WordPress, hvadenten du måtte være i rollen som :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Udgiver af web-artikler/blogger
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

Kursus-forløbet udgør en helt grundlæggende introduktion til WordPress, hvor du lærer at oprette og redigere både web-sider og web-artikler i WordPress.

Hvad får jeg ? :

I kursus-forløbet ´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´ får du personlig, 1-til-1 og helt grundlæggende undervisning  i, hvorledes du bruger verdens mest udbredte hjemmeside-værktøj – WordPress – til at udgive indhold på Internet.

Undervisningen foregår på din egen virksomheds WordPress-hjemmeside.

Ligeledes kan du også få adgang til en lukket kursus-installation med WordPress, hvor du selv – og i dit eget tempo – kan arbejde med web-sider og web-artikler i WordPress (Muligt tilkøb)

Igennem dette kursus-forløb lærer du bl.a. omkring flg. emner :

WordPress / 1-2-3 Start ! – Grundlæggende – I :

 • Opret en web-side i WordPress
 • Redigér indholdet på en web-side i WordPress
 • Opret en web-artikel i WordPress
 • Redigér indholdet i en web-artikel i WordPress

WordPress / 1-2-3 Start ! – Grundlæggende – II :

 • Opbygning af en WordPress-hjemmeside
 • Kontrolpanelet i WordPress
 • Opbygning af en WordPress webside

WordPress / 1-2-3 Start ! – Grundlæggende – III :

 • Web-sider i WordPress
 • Web-artikler i WordPress (blog-indlæg) :
 • SEO i WordPress

WordPress / 1-2-3 Start ! – Grundlæggende – IV :

 • Generel og nyttig info og best-practice for WordPress-hjemmesider
 • Hvordan lærer jeg mere ?
 • Hvordan holder jeg mig ajour ?

Om kursus- og sparrings-forløbet ´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´ gælder også, at det er målrettet specielt til dig, der enten selv vil, eller selv ønsker, at erhverve dig den helt grundlæggende viden til at kunne arbejde med indholdet på en WordPress-hjemmeside.

Og, at gennemgangen og brugen af WordPress også foregår på en sådan måde, således du selv kan fortsætte opgaven med at tilføje og vedligeholde indhold på din virksomheds hjemmeside i rollen som ´Redaktør´ (Author).

Dette kursus-forløb er ligeledes for dig, der ønsker at lære at udgive indhold på Internet vha. WordPress, hvadenten du måtte være i rollen som :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Udgiver af web-artikler/blogger
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig
Beskrivelse :

I sparrings- og rådgivnings-forløbet ´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´,  gennemgås nedenstående emner, ligesom der gennemgåes flg. begreber og elementer i WordPress :

WordPress / 1-2-3 Start ! – Grundlæggende – I :

 • Opret en web-side i WordPress
 •   – Opdeling i arbejdstrin
 •   – Sådan gør du – 1 – 2 – 3 !
 • Opret en web-artikel i WordPress
 •   – Opdeling i arbejdstrin
 •   – Sådan gør du – 1 – 2 – 3 !

WordPress / 1-2-3 Start ! – Grundlæggende – II :

 • Opbygning af en WordPress-hjemmeside – I 
 • Kontrolpanelet i WordPress

 

 • Opbygning af en WordPress-hjemmeside – II :
 • – Forside
 • – Indholds-sider
 • – Blog-indlæg (artikler)

 

 • Opbygning af en WordPress webside – I :
 • – Top
 • – Header
 • – Indhold
 • – Rækker og kolonner
 • – Menuer
 • – Sidekolonner – Højre & Venstre
 • – Widgets
 • – Footer

 

 • Opbygning af en WordPress webside – II :
 • – Medie-biblioteket
 •    – Billeder/fotos
 •     – Videos
 •     – PDF-filer

WordPress / 1-2-3 Start ! – Grundlæggende – III :

 • Web-sider i WordPress :
 • – Sideskabeloner
 • – Visual Builders
 • – Tekst-editor
 • – Tekst
 • – Fotos
 • – URLs

 

 • Web-artikler i WordPress (blog-indlæg) :
 • – Sideskabeloner for blog-indlæg
 • – Visual Builders
 • – Tekst-editor
 • – Tekst
 • – Fotos
 • – Featured image
 • – URLs
 • – Kategorier
 • – Tags

 

 • SEO i WordPress – Introduktion :
 • – Sider & blog-indlæg :
 • – URLs
 • – Header (H1)
 • – Interne links
 • – Billeder
 • – Filnavne
 • – ALT text

WordPress / 1-2-3 Start ! – Grundlæggende – IV :

 • Generel og nyttig info og best-practice for WordPress-hjemmesider :
 • – Responsive hj.sider (mobilvenlige hj.sider)
 • – Back-up
 • – SEO
 • – SSL og sikre hj.sider
 • – Forbehandling og komprimering af fotos
 • – Optimering af loadtider for websider

 

 • Hvordan lærer jeg mere ?
 • Hvordan holder jeg mig ajour ?

Mulige tilkøb I :

 • ´Wordpress – Kursus – Redaktør´ :
 •    – For dig, der ønsker et kort, koncentreret forløb, hvor du lærer at kunne fungere i rollen som ´Redaktør´ (Author) af indhold på en WordPress-hjemmeside
 • ´Wordpress – Basis´ :
 •    – Opsætning af færdige skabeloner for web-sider i WordPress
 •    – Du tilføjer herefter selv alt indhold, dvs. tekst og fotos, til web-siderne
 • ´Webdesign – Basis´ :
 •    – Skræddersyet webdesign leveret af professionelle, førende, internationale web-designere
 • ´Wordpress – Klippekort´ :
 •    – WordPress-support

Mulige tilkøb – II – Andet :

 • ´Få styr på din forretningsmodel´ :
 •   – Sparrings- og rådgivningsforløb
 • ´WebMaximizer Basis – SEO´ :
 •   – Kursus- og rådgivningsforløb
 • ´WebMaximizer Basis – Google Ads´ :
 •   – Kursus- og rådgivningsforløb

Mulige tilkøb – III – Andet :

 • Adgang til brugerkonto på særskilt WordPress kursus-installation med redaktør-rettigheder (Author)
 • Adgang til særskilt kursus-installation med 3 websider og 3 web-artikler
 • Kursus-installationen kan valgfrit indstilles til dansk eller engelsk sprog
Forudsætninger :

Gennemførelse af forløbet ´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´ giver det største udbytte, såfremt du allerede udfylder en funktion som :

 • Virksomhedsejer
 • Produktansvarlig
 • Webredaktør
 • Tekstforfatter
 • Udgiver af web-artikler/blogger
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig

´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´ er et personligt, 1-til-1 og helt grundlæggende kursus-forløb, der omfatter flg. :

 • Indledende målafklaring i fht. din virksomheds hjemmeside, 2x 15 min. pr. e-mail
 • Opsætning og beskrivelse af success-kriterier for din virksomheds hjemmeside – Grundlæggende
 • Personligt møde, 1½ t. med introduktion og grundlæggende undervisning
 • Personlige møder, 2x 1½ t. – med helt grundlæggende og personlig, 1-til-1 undervisning og sparring vedr. anvendelse af WordPress til din virksomheds hjemmeside.
 • Ialt 2x ´hjemme-opgaver´ imellem de personlige møder.
 • Ialt 4.5 t. ´face-time´
 • Udvælgelse af relevante web-artikler *) til gennemlæsning imellem møderne.
 • Opfølgning m. spørgsmål & svar imellem møderne, 2×15 min. pr. tlf./mail/skype
 • Afsluttende opfølgning m. spørgsmål & svar – 3×15 min. pr. tlf./mail/Skype
 • Ialt 2.25 t. timer support

*) De udvalgte web-artikler vil primært være på engelsk.

Supplerende bemærkninger :

 • Kursus- forløbet vil typisk blive gennemført over en periode på 1-3 mdr.
 • Personlige møder afholdes efter kundens valg via Skype, hos kunden, hos HyperSynectics, eller på mødested iflg. fælles aftale.
 • Gennemførelse af forløbet forudsætter din egen aktive deltagelse og medvirken omkring – i praksis – at arbejde med WordPress og relevante øvelser i forbindelse med kursus-forløbet 
 • Som deltager i kursus-forløbet ´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´ forventes du at være :
    – Fortrolig med anvendelse af Internet på bruger-niveau
    – Rutineret bruger af tekstbehandlings-program som fex. MS Word
    – Rutineret med brug af søgning på Google

WordPress-kursus / 1-2-3 Start ! :

Pris : Fra 3.500,- kr., excl. moms

Valgfri tillægs-ydelse :
– Pris: Fra 1.600,- kr, excl.moms

Ekstra kursus- & sparrings-timer :
– Normal-pris : 950,- kr/t., excl.moms
– Special-pris i fbm. WordPress-kursus : 650,- kr/t., excl. moms

Priser er gældende pr. 1. sept. 2021.

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´Wordpress-kursus / 1-2-3 Start !´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af kursus-forløbet sammensættes med udgangspunkt i dig og din virksomheds aktuelle behov, mål, formål og ønsker.
 • Evt. ekstra deltagere i sparrings-forløbet á 1.600,- kr. pr. delt. excl. moms
 • 1/3 af beløbet betales ved start på kursus-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på kursus-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.
 • Adgang til brugerkonto på særskilt WordPress kursus-installation med redaktør-rettigheder (Author) : 1.200,- kr, excl. moms