WordPress Rescue – Basis

– Er dit website blevet hack´et … !

– En opdatering der er gået galt … ?

– Er du lukket ude fra dit eget website … ?

– Er din server crash´ed … !

Har du brug for akut hjælp … ?

Her får du hurtig, professionél, kompetent og kvalificeret hjælp !

Du får hurtig hjælp og indsats i forbindelse med sikker reetablering af din hjemmeside. Vi forsøger at sikre den grundlæggende reetablering af din hjemmeside, så hurtigt som muligt. Dette vil i praksis betyde, at din WordPress hjemmeside ofte kan være live og kørende igen indenfor 1-3 døgn, afhængigt af skadens omfang.

Endvidere kan du frit vælge netop dét service- og indsatsniveau som matcher specifikt til dit behov og dit formål. 

Hvad får jeg ? :

Du får :

Hurtig hjælp og indsats i forbindelse med sikker reetablering af din hj.side.

´Wordpress Rescue – Basis´ omfatter :

 • Diagnosticering af skaden på din hjemmeside
 • Fremskaffelse af back-up – såfremt dette er muligt
 • Reetablering af din hjemmeside – såfremt dette er muligt
 • Opdatering og opgradering af din hjemmeside – efter aftale
 • Tilføjelse af realtids-overvågning af din hjemmeside – efter aftale
 • Tilføjelse af forbedret anti-hacker beskyttelse – efter aftale
Beskrivelse :

´Wordpress Rescue – Basis´ er relevant for dig, der er :

 • Virksomhedsejer
 • Salgs- eller marketing-ansvarlig
 • Webredaktør
 • Webdesigner
 • Webmaster

Du får :

Hurtig hjælp og indsats i forbindelse med sikker reetablering af din hj.side. Vi arbejder efter flg. procedure :

Første skridt er at få identificeret omfanget af skaden, i samarbejde med dig, din webmaster og/eller dit hostingfirma.

Herunder at finde ud af, om du selv har en aktuel backup, eller om dit hostingfirma/webhotel har en opdateret backup.

Såfremt der ikke findes en backup, starter vi med at redde hvad der reddes kan.

Endvidere arbejder vi på at identificere sikkerhedshullet og få lukket dette. Der er flere metoder til dette. Og, som en del heraf også at fjerne evt. skadelig kode eller malware der er tilføjet på din hjemmesides indlæg, sider, kommentarer eller kildekode.

Vi re-installerer WordPress på dit domæne

Vi går igang med at opsætte siden igen – ud fra de filer vi har reddet og evt. dit WordPress-tema (hvis du har dette).

Vi forsøger at sikre den grundlæggende reetablering af din hjemmeside, så hurtigt som muligt, hvilket vil sige, at din WordPress hjemmeside ofte kan være live og kørende igen indenfor 1-3 døgn.

Efter aftale opgraderer vi også hele din hjemmeside, mhp. at få opdateret og ajourført WordPress-kernen, WordPress-tema´et samt anvendte WordPress plugins. Dette for at reducere risikoen og hjemmesidens sårbarhed overfor evt. fremtidige hacker-angreb.

Efter aftale tilføjer vi ligeledes et anti-hacker modul til hjemmesiden, hvilket også bidrager til at reducere sårbarheden for din hj.side imod hacker-angreb.

Mulige tilkøb :

 • Hjælp og support i fbm. fremskaffelse af basis login-information.
 • Hjælp og support i fbm. verifikation af basis login-information.
 • Hjælp og support i fbm. fremskaffelse af fungerende, off-line back-up
 • Opgradering og opdatering af din hjemmeside til nyeste versioner af WordPress, plugins & WordPress-tema
 • Diagnose af WooCommerce webshop baseret på WordPress
 • Tilføjelse af grundlæggende anti-hacker beskyttelse på website´t
 • Tilføjelse af udvidet anti-hacker beskyttelse på website´t
 • Tilføjelse af avanceret anti-hacker beskyttelse på website´t
 • Tilføjelse af realtids-overvågning af hjemmesiden
 • En detaljeret rapport vedr. det udførte arbejde omkring identifikation af sikkerhedshullet og arbejdet med at fjerne evt. skadelig kode
 • En detaljeret check-liste som kan bruges til at beskytte din virksomheds hjemmeside mod fremtidige angreb
Forudsætninger :

Du leverer og fremskaffer diverse, relevant og verificeret login-information, hurtigst muligt. For at kunne komme hurtigt igang med at diagnosticere skaden på din hjemmeside skal vi bruge flg. verificerede oplysninger :

Basis-information :

 • Webhotel udbyder

Relevant, fungerende og verificeret login-information til :

 • Login til bruger-konto på webhotel
 • Kodebrev med information om :
 • – FTP-adgang
 • – Adgang til mysql-database
 • Login med admin-rettigheder til din WordPress hjemmeside

Du udfylder og returnerer et skema med de oplysninger, vi skal bruge for – hurtigst muligt – at kunne stille en diagnose for din hjemmeside.

Såfremt du ikke har adgang til disse nødvendige informationer, hjælper vi gerne med dette, til gældende timehonorar. Såfremt der skal foretages verifikation af nødvendige login-information, foregår dette også til gældende timehonorar.

Hjælp og support med din kontaktperson hos HyperSynectics foregår via :

 • Møde
 • Telefon
 • E-mail
 • Chat
 • Skype

WordPress Rescue vil normalt foregå :

 • Hos HyperSynectics

*) Såfremt det skal foregå hos dig selv, i din virksomhed eller på fælles mødested – se ´Wordpress Support – Forudsætninger´.

Tidsregistrering foregår pr. påbegyndt 15 min. og med registrering af specificeret, detaljeret tidsregnskab for den registrerede tid.

Efter max. 1 uge modtager du en samlet tidsrapport og en oversigt med tidsforbruget for de udførte opgaver på din hjemmeside.

For ´WordPress Rescue – Basis´ vælger du endvidere mellem flg. service-niveauer :

Service-niveauer :

A. Service-niveau : ´Standard´ :

 • Mand-fred. : 09:00-17:00
 • Arbejdstid : GMT+1
 • Respons-tid : Max. 36 arbejdstimer
 • Iflg. gældende honorar pr. time

B. Service-niveau : ´Fast Lane´ :

 • Mand-fred. : 07:00-22:00
 • Lørdag, Søndag : 09:00-17:00
 • Arbejdstid : GMT+1
 • Respons-tid : Max. 12 arbejdstimer
 • Iflg. gældende honorar pr. time + 50%

C. Service-niveau : ´Express Lane´ :

 • Mand-fred. : 00:00-24:00
 • Lørdag, Søndag : 00:00-24:00
 • Arbejdstid : GMT+1
 • Respons-tid : Max. 3 arbejdstimer
 • Iflg. gældende honorar pr. time + 100%

Respons-tid : Første besvarelse indenfor den maksimalt valgte tidsramme af henvendelse, forespørgsel eller rapportering af fejl via tlf. eller e-mail.

Bemærk : Såfremt ikke andet er aftalt, vil ´Standard´ service-niveau være gældende.

WordPress Rescue – Basis

Startgebyr :

Pris : Fra 1.250,- kr, excl. moms *)

*) Start-gebyr :  Indledende diagnose, status og evaluering af muligheder og alvorlighed af skaden på hjemmesiden. Bemærk: Startgebyret betales uanset om det er muligt at reetablere hjemmesiden, eller ikke.

Re-etablering af hjemmeside :

Pris : Fra 2.700,- kr, excl. moms **)

**) Re-etablering af hjemmeside :  Denne pris gælder, såfremt fungerende back-up forefindes, og er inklusiv betaling for den indledende diagnose.

Priser er gældende fra 1/1-2021.

Valgfri tillægskøb :
– Pris: Fra 1.200,- kr, excl.moms

Supplerende bemærkninger :

 • Prisen for ´WordPress Rescue – Basis´ er angivet som en ´fra-pris´, fordi det konkrete indhold af opgaven afhænger af skadens omfang, og din virksomheds behov, krav, mål, formål og ønsker.
 • 1/3 af beløbet betales ved start på rådgivnings- og sparrings-forløbet.
 • Det resterende beløb forfalder ved afslutning på sparrings-forløbet. Dog senest efter 8 uger.
 • Evt. tillæg for transport : Iflg. statens km-takst + 50% time-honorar pr. påbegyndt time.

Bemærk : Såfremt ikke andet er aftalt, vil ´standard´ service-niveau være gældende. Jfr. beskrivelse af service-niveauer under ´Forudsætninger´.